ekstrakcja tabletu

Odczyt tabletu Samsung GSM SM-T-819 wykonywany jest w trybie ekstrakcji fizycznej oprogramowaniem w wersji 7.43.0.34

 ekstrakcja fizyczna tabletu

 W wyniku pracy aplikacji PHYSICAL  ANALYZER otrzymujemy pełną analizę sczytanych informacji z tabletu, co widać na zamieszczonym poniżej zrzucie z ekranu.

 raport zbiorczy z odczytu tabletu

Poniżej wyszczególnione są typy pozyskanych informacji, ilość pozyskanych informacji oraz ilość skasowanych informacji. Wszystkie informacje są opracowane w raporcie wykonywanym w postaci pliku PDF. Raport ten dodatkowo posiada opracowanie o nazwie OŚ CZASU. Zestawienie to szereguje wszystkie epizody, które miały miejsce w badanym tablecie "sekunda po sekundzie".

szczegóły z odczytu tabletu

Poniżej prezentujemy przykładowe szczegółowe raporty z odczytu tabletu.

odczyt czatów z tabletu

 

odczyt e-mail z tabletu

 

odczyt osi czasu z tabletu

 

odczyt kontaktów z tabletu

 

odczyt danych z tabletu