Wykrywanie podsłuchu

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wykaz Biegłych Sadowych Sadu Okręgowego w Warszawie

Dyplom ukończenia Wojskowej Akademii Techniczne

Dyplom ukończenia Wojskowej Akademii Technicznej.
Promocja 1976 r.

Decyzja o powołaniu Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawi

Wpis do rejestru Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego Warszawie w dziale kryminalistyka o specjalności wykrywanie podsłuchu

odczyt sms biegły

Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego wystawione zgodnie z procedurą ABW

Certyfikat Bezpieczeństwa Osobowego.

Wykrywanie podsłuchu - weryfikacja wykonawcy