wykrywanie podsłuchu Warszawa          Wykrywanie podsłuchu radiowego                

 wykrywanie podsłuchu Warszawa

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie podsłuchu radiowego wykonywane jest przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Wykrywanie podsłuchu radiowego jest wykonywane Analizatorem Widma Oscor Green. Urządzenie to pozwala na wykonywanie szeregu procedur umożliwiających szybkie i skuteczne wykrycie i zlokalizowanie podsłuchu. Podstawowa  procedura opiera się na wczytaniu w pamięć Oskora tła elektromagnetycznego w przestrzenie będącej obiektem pomiarów. Po wykonaniu tych pomiarów przechodzimy do konkretnych pomieszczeniach wskazanych przez zleceniodawcę. Wykrywanie podsłuchu radiowego z użyciem Oscora nie ma nic wspólnego z metrażem badanego pomieszczenia ponieważ badaniu podlega przestrzeń elektromagnetyczna a nie powierzchnia liczona w metrach kwadratowych. Po wykonaniu pomiarów w badanych pomieszczeniach sumujemy wszystkie wyniki i wyświetlamy je na jednym akranie. Zdjęcie obok pokazuje wykrycie nadajnika podsłuchowego w badanych pomieszczeniach pracującego na częstotliwości 170.245138 MHz. Z poziomu przechwyconego sygnału wynika ze nadajnik podsłuchowy jest zlokalizowany w pomieszczeniu "A". Procedura ta pozwala na wyodrębnienie częstotliwości nadajnika podsłuchowego oraz mocy tego sygnału. Na tym etapie wykrywanie podsłuchu radiowego sprowadza się do fizycznego dotarcia do nadajnika podsłuchowego

 

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Po wykryciu pomieszczenia w którym znajduje się nadajnik podsłuchowy uruchamiamy funkcję RSSI, która pozwoli na fizyczne odnalezienia źródła promieniowania czyli nadajnika podsłuchowego. Wykrywanie podsłuchu radiowego można kontynuować przy pomocy analizatora OSCOR. My dalsze czynności wykonujemy wykorzystując znacznie szybszy skaner  produkowany przez Aaronie o nazwie Spectran 5 z wykorzystaniem kierunkowej aktywnej anteny  typy HyperLOG 30100.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ręczny analizator SPECTRAN 5

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Świetnym uzupełnieniem analizatora OSCOR GREEN jest ręczny analizator widma Spektran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100. Umożliwia ona wykrywanie wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz z uzyskiem 45 dB. Oscor Green posiada antenę kierunkową działającą w zakresie 1.5 GHz to 8 GHz z uzyskiem ok. 5 dB. Antena kierunkowa posiada wskaźnik laserowy pozwalający na bardzo dokładną lokalizacje nadajnika podsłuchowego. Wykrywacz podsłuchu w wersji mobilnej posiada możliwość zawężenia skanowanego przedziału częstotliwości co podwyższy selektywność odczytu a tym samym zwiększy dokładność i skuteczność wykrywania. Antena HyperLOG® jest standardowo wyposażona w specjalnie skonstruowaną,  obudowę typu radom. Obudowa została opracowana po intensywnych badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii komputerowej w taki sposób, że jej kształt, materiał i powłoka nie mają praktycznie żadnego wpływu na pomiary, nawet w przypadku deszczu lub innego rodzaju wilgoci na powierzchni. Ważnym czynnikiem dla Aaronii był rozwój HyperLOG® o najniższym z możliwych współczynnikiem tłumienia. Okazało się, to dużym wyzwaniem  dla  programistów zespołu Aaronii, szczególnie w zakresie wysokiej częstotliwości na poziomie GHz. Pierwsze pomiary testowe zdecydowanie przekroczyły wymagane normy ! Powstała antena która miała najlepszą odporność na  obciążenia  mechaniczne oraz na oddziaływaniem na środowiska bez utraty jakiegoś swojego działania. Dzięki temu wykrywanie podsłuchu radiowego z wykorzystaniem anteny kierunkowej HyperLOG 30100 wyposażonej w czterdziesto pięcio decybelowy wzmacniacz stało się bardzo skuteczne.

 

 Detektor Złącz nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Nieodzownym elementem bazy sprzętowej jest Detektor Złącz Nieliniowych. Obecnie posługujemy się Detektorem Lornet 24. Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych polega na naświetlaniu przestrzeni wiązką promieniowania elektromagnetycznego. W momencie gdy w obrębie tej wiązki znajdzie się złącze półprzewodnikowe typu np."np", "pn" lub "pnp"złącze to generuje harmoniczne fali naświetlającej. Harmoniczne te są przechwytywane przez detektor i sygnalizowane poprzez zapalarce się diody koloru czerwonego i żółtego. Wymienione typy złącz półprzewodnikowych występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony lub procesor. Reasumując dekokter sygnalizuje wykrycie elementów elektronicznych z których zbudowane są np. nadajniki podsłuchowe lub urządzenia pasywne takie jak rejestratory fonii, wizji.

                         Wykrywacz optyczny OPTIC-2

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Przyrząd OPTIC-2 przeznaczony jest do wykrywania obiektywów kamer przewodowych i bezprzewodowych. Strumień światła generowany przez OPTIC-2 odbija się od zewnętrznej sfery soczewki obiektywu kamery. Zewnętrzna sfera soczewki jest w tym przepadku zwierciadłem wypukłym i światło po odbiciu ulega rozproszeniu. Część strumienia świetlnego dociera do wewnętrznej sfery soczewki, która w tym przypadku spełnia rolę zwierciadła wklęsłego. Generowany strumień świetlny po odbiciu od wewnętrznej sfery  soczewki obiektywu (zwierciadła wklęsłego) ogniskuje się w postaci mrugającego impulsu widzianego przez osobę obsługująca OPTIC-2. Dwa cykle to ciągły strumień w świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Następne dwa cykle to pulsujący strumień świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Piąty cykl to strumień świetlny naprzemienny pulsujący w kolorze czerwonym i zielonym.  Urządzenie pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 to 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x. 

wykrywanie podsłuchu WarszawaŚwietnym uzupełnieniem sprzętowym jest kamera termowizyjna FLAR pozwalająca na zidentyfikowania zagrożenia. 

wykrywanie podsłuchu Warszawawykrywanie podsłuchu Warszawa                                              Uzupełnienie sprzętowa stanowią także : kamera inspekcyjna oraz lustro inspekcyjne.

 

 Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych systemem UFED 4PC. Odczyt skasowanych SMS

wykrywanie podsłuchu Warszawa

UFED Touch jest zaprojektowany przez Cellebrit Tel Awiw. Urządzenia umożliwia wykonywanie różnych typów ekstrakcji informacji zawartych w telefonach komórkowych. Ufed umożliwia np. odczyt skasowanych informacji SMS. Pozwala także na weryfikację stopnia zagrożenia aplikacjami zainstalowanymi w telefonie komórkowym. Wykrywanie podsłuchu w telefonie polega na pobraniu wszystkich aplikacji istniejących w badanym telefonie . W trakcie tego procesu ściągana jest aktualna baza danych aplikacji niebezpiecznych z Cellebrit Tel Awiw. Porównania tych dwóch zbiorów daje nam odpowiedz czy w badanym telefonie komórkowym jest zainstalowana aplikacja pozwalająca na prowadzenie podsłuchu toczącej się rozmowy telefonicznej, pozwalająca na odsłuch pomieszczenie w którym znajduje się zainfekowany telefon oraz na przechwytywanie wiadomości SMS przychodzących i wychodzących z danego telefonu.

 

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie podsłuchu GSM wykonywane jest zestawem pomiarowym OPT-100. Proces wykrywania polega na zablokowaniu łączności podsłuchu GSM z operatorem sieci telefonii komórkowej. Blokada ta powinna trwać tak długo aż parametry poprzedniego połączenia nie ulegną skasowaniu w pamięci podsłuchu GSM. Po usunięciu blokady połączenia moduł GSM automatycznie dokonuje logowania do swojej sieci. Proces ten trwa ok. 2 sekundy. Ponowne logowanie traktujemy jako emisje ujawniającą istnienie poszukiwanego podsłuchu GSM. Pomiar wykonywany jest bardzo czułym skanerem pracującym w zakresie do 25 GHz. Na ekranie skanera pojawia się w tym momencie charakterystyczne potrójne rozwinięcie barograficznego wskaźnika siły sygnału. Dodatkowo fakt ponownego logowania jest weryfikowany pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Ponieważ lokalizatory GPS zbudowane są z odbiornika sygnału GPS (urządzenie pasywne) i nadajnika GSM opisana powyżej procedura nazywana "wykrywanie podsłuchu" GSM jest stosowana do wykrywania lokalizatorów GPS.

 

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Efekty naszej pracy.

Opracowanie pokontrolne.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

 

 

 

Podstawą do wykonania raportu pokontrolnego są materiały graficzne pozyskane w trakcie wykonywania pomiarów sprawdzających. Korelator akustycznym Oscor 5000E i  analizator widma Oscor Green pozwalają na odtworzenie całego procesu opisanego jako  wykrywanie podsłuchu w postaci tabel i wykresów. Opracowanie to zawiera także nasze spostrzeżenia, uwagi i zalecenia pokontrolne. 

 

 

 

 

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Aktualnie na rynku można często spotkać urządzenia do wykrywania podsłuchu o nazwie OSCOR 5000 E. Zwłaszcza wszelkiego rodzaju agencje detektywistyczne reklamują swój poziom profesjonalizmu przy wykrywaniu podsłuchu poprzez eksponowanie takich urządzeń w swoich ofertach. W praktyce jest to przestarzały sprzęt, który swoje lata świetności ma już za sobą. Jego następcą jest cała gamma analizatorów o nazwie Oscar Blue, Oscar Green. Oscory 5000 sprzedawane sąw cenie 4000 - 6000 zł bez dokumentacji technicznej a co najważniejsze bez instrukcji obsługi. Fakt ten uniemożliwia wykorzystanie podstawowych procedur  wykrywania przeprowadzanych tym urządzeniem.

Wykrywanie podsłuchu odbywa się według prezentowanych poniżej procedur.

Oscor Grieen określa położenie nadajnika w konkretnym pomieszczeniu i podaje parametry takie jak częstotliwość. moc sygnału typ modulacji sygnału. Informacje te pozwalają na bardzo selektywne ustawienie parametrów pracy ręcznego skanera Spectran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100 wyposażoną w wskaźnik laserowy dużej mocy. 

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie dyktafonów wykonujemy Detektorem  Złącz Nieliniowych Lornet 24, wykrywanie kamer wykonujemy detektorem optycznym Optic 2, wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy systemwm UFED Touch, wykrywanie GPS i podsłuchu GSM wykonujemy zestawem OPT 1000.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Polecamy zapoznanie się ze stroną:

https://www.podsluchy.pl

 

wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Podstawowym urządzeniem do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Pozwala on na realizowanie najbardziej zaawansowanych procedur stosowanych przy wykrywaniu podsłuchu. Podstawową procedurą jest analiza tła. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów w różnych miejscach kontrolowanego obiektu. Połączenie tych analiz w jednym pliku a następnie wyświetlenie ich na akranie daje wyraźny obraz istniejącego stanu przestrzeni elektromagnetycznej. Poniżej prezentowana jest analiza tła wykonana w trakcie audytu bezpieczeństwa. 

wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Powyżej prezentowany jest wynik pomiarów dokonanych w każdym z czterech badanych pomieszczeń. Na uwagę zasługuje sygnał koloru niebieskiego ujawniający sie tylko w pomieszczeniu nr. 4. Poniżej przedstawiamy kolejność czynności w trakcie wykonywania zbiorczej analizy tła badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 1

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 1 (kolor żółty).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 2

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 2 (kolor czerwony).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 3

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 3 (kolor fioletowy).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 4

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 4 (kolor niebieski).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green zidentyfikowane zagrożenie

W pomieszczeniu nr. 4 został zarejestrowany i wyodrębniony sygnał podejrzany.  Będzie on analizowany pod kątem modulacji zbocza nośnej.