wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchu wykonujemy na terenie całogo kreju. Czynnosci wykonuje zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Członkiem tego zespołu jest Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego. Do grona naszych klientów należą instytucje państwowe, firmy oraz osoby prywatne. Wykrywanie podsłuchu Warszawa wykonujemy analizatorem widma Oscor Green. Urządzenie to pozwala na wykonywanie szeregu procedur umożliwiających szybkie i skuteczne wykrycie i zlokalizowanie podsłuchu. Podstawową  procedurą wykrywania podsłuchu jest ANALIZA TŁA. Procedura ta polega na wczytaniu w pamięć Oscora tła elektromagnetycznego z każdego badanego pomieszczenia. Połączenie wszystkich pomiarów z badanych pomieszczeń w jednym pliku umożliwia wyodrębnienie niebezpiecznego sygnału. Wykrywanie podsłuchu wykonywane jest z wykorzystaniem stymulacji wymuszającej prace nadajników podsłuchowych uśpionych lub będących w modzie wyczekiwania. Wykrywanie podsłuchu Warszawa wykonywane jest w trybie ekspresowym. 

Poniżej prezentujemy sprzęt oraz procedury realizowane w trakcie wykrywania podsłuchu

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchu z użyciem Oscora polega na sprawdzaniu przestrzeni elektromagnetycznej w każdym z badanych pomieszczeń. Po wykonaniu pomiarów w badanych pomieszczeniach sumujemy wszystkie wyniki i wyświetlamy je na jednym akranie. Zdjęcie obok pokazuje wykrycie nadajnika podsłuchowego w badanych pomieszczeniach pracującego na częstotliwości 170.245138 MHz. Procedura ta pozwala na wyodrębnienie częstotliwości nadajnika podsłuchowego. Pozyskane parametry pozwalaną na dokładne ustawienia ręcznego analizatora widma Spektan 5.

Wykrywanie podsłuchu analizatorem SPECTRAN 5

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Świetnym uzupełnieniem analizatora OSCOR GREEN jest ręczny analizator widma Spektran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100. Umożliwia ona wykrywanie podsłuchów pracujących  w zakresie do 12GHz. Spektran 5 zapewnia wykrywanie podsłuchu ze stu procentową skutecznością. 

Detektor Złącz Nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu

Nieodzownym elementem bazy sprzętowej są  Detektory Złącz Nieliniowych czyli wykrywacze podsłuchów pasywnych nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego takich jak dyktafony lub kamery przewodowe. Obecnie posługujemy się Detektorem Lornet 24.  Wykrywanie podsłuchów detektorami złącz nieliniowych jest czasochłonne i wymaga dużej dokładności.

  

 Wykrywanie podsłuchu  OPTIC-2

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Przyrząd OPTIC-2 przeznaczony jest do wykrywania podsłuchów w postaci kamer przewodowych i bezprzewodowych.  Urządzenie pozwala  na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 to 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x. Skuteczność dziania tego urządzenia wynosi 100%. 

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchówUzupełnienie sprzętowe to kamera termowizyjna. Pozwalająca na wykrycie podsłuchu bezpośrednio, lub wykrycie przewodów zasilających nadajnik podsłuchowy. Wykrywanie podsłuchów z użyciem termowizji praktycznie sprowadza się do analizy kolorów obrazu na ekranie. Każdy przewodnik lub układ elektroniczny w którym płynie prąd ma podniesiona temperaturę w stosunku do tła. Wykrywanie podsłuchów wykonywane w takich miejscach jak: kontakty 230V, przedłużacze, okablowania prądowe.

 

Wykrywanie podsłuchu Warszawa.

Nasza baza sprzętowa wykorzystywana w trakcie wykrywania posłuchów.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Efekty naszej pracy

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych systemem UFED 4PC. Odczyt skasowanych SMS.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

UFED 4PC zaprojektowany przez Cellebrit Tel Awiw. Wykrywanie podsłuchu w telefonie polega na pobraniu wszystkich aplikacji istniejących w badanym telefonie . W trakcie tego procesu ściągana jest aktualna baza aplikacji szpiegowskich z Cellebrit Tel Awiw. Porównania tych dwóch zbiorów daje nam odpowiedz czy w badanym telefonie komórkowym jest zainstalowany podsłuch. 

 

Opracowanie pokontrolne

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Podstawą do wykonania raportu pokontrolnego są tabele i wykresy uzyskane z korelatora akustycznego Oscor 5000E i Oscor Green pozyskane w trakcie wykonywania podsłuchów. Opracowanie pokontrolne zawiera nasze spostrzeżenia i zalecenia pokontrolne. 

Wykrywanie podsłuchu odbywa się według prezentowanych poniżej procedur.

Oscor Grieen określa położenie nadajnika w konkretnym pomieszczeniu i podaje parametry takie jak częstotliwość. moc sygnału typ modulacji sygnału. Informacje te pozwalają na bardzo selektywne - dokładne ustawienie parametrów pracy ręcznego skanera Spectran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100 wyposażoną w wskaźnik laserowy dużej mocy. 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie dyktafonów wykonujemy Detektorem  Złącz Nieliniowych Lornet 24, wykrywanie kamer detektorem optycznym Optic 2, wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy systemwm UFED Touch, wykrywanie GPS i podsłuchu GSM wykonujemy zestawem OPT 1000.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Podstawowym urządzeniem do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Pozwala on na realizowanie najbardziej zaawansowanych procedur stosowanych przy wykrywaniu podsłuchu. Podstawową procedurą jest analiza tła nazywana często jako analiza śladu. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów w różnych miejscach kontrolowanego obiektu. Połączenie tych analiz w jednym pliku a następnie wyświetlenie ich na akranie daje wyraźny obraz istniejącego stanu przestrzeni elektromagnetycznej. Poniżej prezentowana jest analiza tła wykonana w trakcie audytu bezpieczeństwa. 

wykrywanie GPSNa zdjęciu obok prezentowany jest wynik pomiarów dokonanych w każdym z czterech badanych pomieszczeń. Na uwagę zasługuje sygnał koloru niebieskiego ujawniający się tylko w pomieszczeniu nr. 4. Poniżej przedstawiamy kolejność czynności w trakcie wykonywania zbiorczej analizy tła badanych pomieszczeń.

 

 wykrywanie GPSWykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 1 (kolor żółty)

 

wykrywanie GPSWykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 2 (kolor czerwony)

wykrywanie GPSWykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 3 (kolor fioletowy)

 

wykrywanie GPS Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 4 (kolor niebieski)

wykrywanie GPS Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu nr. 4 został zarejestrowany i wyodrębniony sygnał podejrzany.  Będzie on analizowany pod kątem modulacji zbocza nośnej.

 

Wykrywanie podsłuchu można podzielić na:
Wykrywanie podsłuchu radiowego na różnych częstotliwościach i w różnych modulacjach.
Wykrywanie podsłuchów kontaktowych umieszczanych w ścianach.
Wykrywanie podsłuchu w sieci prądowej 230 V w obrębie transformatora sieciowego.
Wykrywanie podsłuchu w obszarze transmisji IR
Wykrywanie podsłuchu pasywnego pobudzanego do pracy różnego typy stymulacjami.
Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych.

Wykrywanie podsłuchów objęte jest klauzulą tajemnicy służbowej. Wykrywanie podsłuchów wykonywane jest przez biegłego sądowego posiadającego certyfikat bezpieczeństwa osobowego. 

Wykrywanie podsłuchu Warszawa wykonywanie jest w trybie ekspresowym. Telefony kontaktowe jak poniżej.

Wykrywanie podsłuchu Warszawa tel. 501-159-903 pon. - pt. 08.00 - 20.00

Wykrywanie podsłuchu Warszawa tel. 501-159-903 pon. - pt. 11.00 - 18.00

Wykrywanie podsłuchu Warszawa tel. (22) 634-17-31 pon. - pt. 11.00 - 18.00

Proponujemy zapoznać się ze stronami o podobnej tematyce:

http://odczyt-skasowanych-sms.cba.pl/

https://www.podsluch.pl/

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość