Wykrywanie podsłuchu Oscor Green

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów                      

Wykrywanie podsłuchu  wykonywane jest przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego. Wykrywanie podsłuchu wykonujemy Analizatorem Widma Oscor Green. Urządzenie to pozwala na wykonywanie szeregu procedur umożliwiających szybkie i skuteczne wykrycie i zlokalizowanie podsłuchu. Podstawowa  procedura wykrywani podsłuchów jest ANALIZA TŁA. Opiera się na wczytaniu w pamięć Oscora tła elektromagnetycznego w przestrzeniach będącej obiektem pomiarów. Połączenie wszystkich wyników wykrywania podsłuchów w jednym pliku umożliwia przeprowadzenie analizy sygnałów pod katem ich mocy. Sygnałem ostrzegawczym jest wykrycie na tej samej częstotliwości kilu nośnych na różnym poziomie dB. 

 

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchu radiowego z użyciem Oscora nie ma nic wspólnego z metrażem badanego pomieszczenia ponieważ badaniu podlega przestrzeń elektromagnetyczna a nie powierzchnia liczona w metrach kwadratowych. Po wykonaniu pomiarów w badanych pomieszczeniach sumujemy wszystkie wyniki i wyświetlamy je na jednym akranie. Zdjęcie obok pokazuje wykrycie nadajnika podsłuchowego w badanych pomieszczeniach pracującego na częstotliwości 170.245138 MHz. Z poziomu przechwyconego sygnału wynika ze nadajnik podsłuchowy jest zlokalizowany w pomieszczeniu "A". Procedura ta pozwala na wyodrębnienie częstotliwości nadajnika podsłuchowego oraz mocy tego sygnału. Na tym etapie wykrywanie podsłuchu sprowadza się do wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. W celu zlokalizowania podsłuchów stosowany jest ręczny analizator widna Spektran 5 z anteną kierunkową typu HyperLOG 30100, analizator złącz nieliniowych Lornrt 24, kamera termowizyjna, kamera inspekcyjna a także wszelkiego rodzaju lustra inspekcyjne. Wykrywanie podsłuchów wymaga także dokładnego sprawdzenia transmisji w kanałach telefonii komórkowej a zwłaszcza transmisji wymuszonej. 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Po zlokalizowaniu pomieszczenia w którym znajduje się nadajnik podsłuchowy uruchamiamy funkcję RSSI, która pozwoli na fizyczne odnalezienia źródła promieniowania czyli nadajnika podsłuchowego. Wykrywanie podsłuchu radiowego można kontynuować przy pomocy analizatora OSCOR. My dalsze czynności wykonujemy wykorzystując znacznie szybszy skaner  produkowany przez Aaronie o nazwie Spectran 5 z wykorzystaniem kierunkowej aktywnej anteny  typy HyperLOG 30100. Wykrywanie podsłuchów z użyciem skanera Spektran 5 odbywa się znacznie szybsze i wygodniejsze dla operatora.

 

 

 

 

 Wykrywanie podsłuchu analizatorem SPECTRAN 5

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Świetnym uzupełnieniem analizatora OSCOR GREEN to ręczny analizator widma Spektran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100. Umożliwia ona wykrywanie podsłuchów pracujący z wykorzystaniem transmisji sygnału elektromagnetycznego w zakresie: od 9kHz do 12GHz z uzyskiem 45 dB.Spektran 5 posiada antenę kierunkową działającą w zakresie 1.5 GHz to 8 GHz z uzyskiem ok. 5 dB. Antena kierunkowa posiada wskaźnik laserowy pozwalający na bardzo dokładną lokalizacje nadajnika podsłuchowego. Wykrywacz podsłuchów w wersji mobilnej posiada możliwość zawężenia skanowanego przedziału częstotliwości co podwyższy selektywność odczytu a tym samym zwiększy dokładność i skuteczność wykrywania. Antena HyperLOG® jest standardowo wyposażona w specjalnie skonstruowaną,  obudowę typu radom. Obudowa została opracowana po intensywnych badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii komputerowej w taki sposób, że jej kształt, materiał i powłoka nie mają praktycznie żadnego wpływu na pomiary, nawet w przypadku deszczu lub innego rodzaju wilgoci na powierzchni. Ważnym czynnikiem dla Aaronii był rozwój HyperLOG® o najniższym z możliwych współczynnikiem tłumienia. Okazało się, to dużym wyzwaniem  dla  programistów zespołu Aaronii, szczególnie w zakresie wysokiej częstotliwości na poziomie GHz. Niestety istnieją metody wykorzystywania podsłuchów nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Wykrywanie podsłuchów tego typu musi odbywać się innym sprzętem pomiarowym. Niezaprzeczalna zaleta skanera Spektran5 w trakcie wykrywania podsłuchu jest jego szybkość wskazań oraz mobilność zestawu. Antena kierunkowa wyposażona jest we wskaźnik laserowy co pozwala na bardzo dokładną lokalizacje podsłuchu. 

 Detektor Złącz Nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Nieodzownym elementem bazy sprzętowej są  Detektory Złącz Nieliniowych czyli wykrywacze podsłuchów pasywnych nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Obecnie posługujemy się Detektorem Lornet 24. Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych polega na naświetlaniu przestrzeni wiązką promieniowania elektromagnetycznego. W momencie gdy w obrębie tej wiązki znajdzie się złącze półprzewodnikowe typu np."np", "pn" lub "pnp"złącze to generuje harmoniczne fali naświetlającej. Harmoniczne te są przechwytywane przez detektor i sygnalizowane poprzez zapalarce się diody koloru czerwonego i żółtego. Wymienione typy złącz półprzewodnikowych występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony lub procesor. Reasumując dekokter sygnalizuje wykrycie elementów elektronicznych z których zbudowane są np. nadajniki podsłuchowe lub urządzenia pasywne takie jak rejestratory fonii, wizji. Wykrywanie podsłuchów detektorami złącz nieliniowych jest czasochłonne i wymaga dużej dokładności.

 Wykrywanie podsłuchu  OPTIC-2

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Przyrząd OPTIC-2 przeznaczony jest do wykrywania podsłuchów w postaci kamer przewodowych i bezprzewodowych. Strumień światła generowany przez OPTIC-2 odbija się od zewnętrznej sfery soczewki obiektywu kamery. Zewnętrzna sfera soczewki jest w tym przepadku zwierciadłem wypukłym i światło po odbiciu ulega rozproszeniu. Część strumienia świetlnego dociera do wewnętrznej sfery soczewki, która w tym przypadku spełnia rolę zwierciadła wklęsłego. Generowany strumień świetlny po odbiciu od wewnętrznej sfery  soczewki obiektywu (zwierciadła wklęsłego) ogniskuje się w postaci mrugającego impulsu widzianego przez osobę obsługująca OPTIC-2. Dwa cykle to ciągły strumień w świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Następne dwa cykle to pulsujący strumień świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Piąty cykl to strumień świetlny naprzemienny pulsujący w kolorze czerwonym i zielonym.  Urządzenie pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 to 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Świetne uzupełnienie sprzętowe to kamera termowizyjna. FLAR pozwalająca na zidentyfikowania podsłuchu bezpośrednio, lub przewodów zasilających nadajniki podsłuchowe. Wykrywanie podsłuchów z użyciem termowizji praktycznie sprowadza się do analizy kolorów na ekranie. Każdy przewodnik lub układ elektroniczny w którym płynie prąd ma podniesiona temperaturę w stosunku do tła. Wykrywanie podsłuchów wykonywane w takich miejscach jak: kontakty 230V, przedłużacze, okablowania prądowe.

 

 

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Doskonałym uzupełnieniem sprzętowym przy wykrywaniu podsłuchów są : kamera inspekcyjna oraz lustro inspekcyjne. Sprzęt ten przeznaczony do wykrywania bezpośredniego nadajników podsłuchowych oraz innych elementów stanowiących zagrożenie.

 

 

 Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych systemem UFED 4PC. Odczyt skasowanych SMS.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

UFED 4PC zaprojektowany przez Cellebrit Tel Awiw. Urządzenia umożliwia wykonywanie różnych typów ekstrakcji informacji zawartych w telefonach komórkowych. Ufed umożliwia np. odczyt skasowanych informacji SMS. Pozwala także na weryfikację stopnia zagrożenia aplikacjami zainstalowanymi w telefonie komórkowym. Wykrywanie podsłuchu w telefonie polega na pobraniu wszystkich aplikacji istniejących w badanym telefonie . W trakcie tego procesu ściągana aktualna baza danych aplikacji niebezpiecznych z Cellebrit Tel Awiw. Porównania tych dwóch zbiorów daje nam odpowiedz czy w badanym telefonie komórkowym jest zainstalowana aplikacja pozwalająca na prowadzenie podsłuchu toczącej się rozmowy telefonicznej, pozwalająca na odsłuch pomieszczenie w którym znajduje się zainfekowany telefon oraz na przechwytywanie wiadomości SMS przychodzących i wychodzących z danego telefonu. Istnienie podsłuchów w telefonach  wykrywamy  systemem UFED 4PC.

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuch GSM wykonywane jest zestawem pomiarowym OPT-100. Proces wykrywania polega na zablokowaniu łączności podsłuch GSM z operatorem sieci telefonii komórkowej. Blokada ta powinna trwać tak długo aż parametry poprzedniego połączenia nie ulegną skasowaniu w pamięci podsłuch GSM. Po usunięciu blokady połączenia podsłuch GSM automatycznie dokonuje logowania do swojej sieci. Proces ten trwa ok. 2 sekundy. Ponowne logowanie traktujemy jako emisje ujawniającą istnienie poszukiwanego podsłuch GSM. Pomiar wykonywany jest bardzo czułym skanerem pracującym w zakresie do 25 GHz. Na ekranie skanera pojawia się w tym momencie charakterystyczne potrójne rozwinięcie barograficznego wskaźnika siły sygnału. Dodatkowo fakt ponownego logowania jest weryfikowany pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Ponieważ lokalizatory GPS zbudowane są z odbiornika sygnału GPS (urządzenie pasywne) i podsłuch GSM opisana powyżej procedura nazywana wykrywanie podsłuch GSM jest stosowana do wykrywania lokalizatorów GPS. Podsłuch GSM jest bardzo popularną metoda zdobywania informacji. Niestety podsłuch GSM wymaga zainstalowania karty SIM a to oznacza z karta jest przypisana konkretnej osobie. Podsłuch GSM zapewnia nieograniczony zasięg odsłuchu co jest jego główną zaletą. Podsłuch GSM jest tani i powszechnie dostępny np. na Allegro. 

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Efekty naszej pracy.

Opracowanie pokontrolne.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Podstawą do wykonania raportu pokontrolnego są materiały graficzne pozyskane w trakcie wykonywania podsłuchów. Korelator akustycznym Oscor 5000E i  analizator widma Oscor Green pozwalają na odtworzenie całego procesu opisanego jako  wykrywanie podsłuchu w postaci tabel i wykresów. Opracowanie to zawiera także nasze spostrzeżenia, uwagi i zalecenia pokontrolne dotyczące podsłuchów.

 

 

 

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Aktualnie na rynku można często spotkać urządzenia do wykrywania podsłuchu o nazwie OSCOR 5000 E. Zwłaszcza wszelkiego rodzaju agencje detektywistyczne reklamują swój poziom profesjonalizmu przy wykrywaniu podsłuchu poprzez eksponowanie takich urządzeń w swoich ofertach. W praktyce jest to przestarzały sprzęt, który swoje lata świetności ma już za sobą. Jego następcą jest cała gamma analizatorów o nazwie Oscar Blue, Oscar Green. Oscory 5000 sprzedawane sąw cenie 4000 - 6000 zł bez dokumentacji technicznej a co najważniejsze bez instrukcji obsługi. Fakt ten uniemożliwia wykorzystanie podstawowych procedur  wykrywania przeprowadzanych tym urządzeniem.

Wykrywanie podsłuchu odbywa się według prezentowanych poniżej procedur.

Oscor Grieen określa położenie nadajnika w konkretnym pomieszczeniu i podaje parametry takie jak częstotliwość. moc sygnału typ modulacji sygnału. Informacje te pozwalają na bardzo selektywne ustawienie parametrów pracy ręcznego skanera Spectran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100 wyposażoną w wskaźnik laserowy dużej mocy. 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie dyktafonów wykonujemy Detektorem  Złącz Nieliniowych Lornet 24, wykrywanie kamer wykonujemy detektorem optycznym Optic 2, wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy systemwm UFED Touch, wykrywanie GPS i podsłuchu GSM wykonujemy zestawem OPT 1000.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Polecamy zapoznanie się ze stroną:

https://www.podsluchy.pl 

Podstawowym urządzeniem do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Pozwala on na realizowanie najbardziej zaawansowanych procedur stosowanych przy wykrywaniu podsłuchu. Podstawową procedurą jest analiza tła nazywana często jako analiza śladu. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów w różnych miejscach kontrolowanego obiektu. Połączenie tych analiz w jednym pliku a następnie wyświetlenie ich na akranie daje wyraźny obraz istniejącego stanu przestrzeni elektromagnetycznej. Poniżej prezentowana jest analiza tła wykonana w trakcie audytu bezpieczeństwa. 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Powyżej prezentowany jest wynik pomiarów dokonanych w każdym z czterech badanych pomieszczeń. Na uwagę zasługuje sygnał koloru niebieskiego ujawniający się tylko w pomieszczeniu nr. 4. Poniżej przedstawiamy kolejność czynności w trakcie wykonywania zbiorczej analizy tła badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 1 (kolor żółty).

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 2 (kolor czerwony).

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 3 (kolor fioletowy).

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu 4 (kolor niebieski).

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniu nr. 4 został zarejestrowany i wyodrębniony sygnał podejrzany.  Będzie on analizowany pod kątem modulacji zbocza nośnej.

Wykrywanie podsłuchu można podzielić na:
Wykrywanie podsłuchu radiowego na różnych częstotliwościach i w różnych modulacjach.
Wykrywanie podsłuchów kontaktowych umieszczanych w ścianach.
Wykrywanie podsłuchu w sieci prądowej 230V w obrębie transformatora sieciowego.
Wykrywanie podsłuchu w obszarze transmisji IR
Wykrywanie podsłuchu pasywnego pobudzanego do pracy różnego typy stymulacjami.
Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych.

Wykrywanie podsłuchów musi uwzględnić proceduralne wymogi zachowania poufności w trakcie wykonywania czynności. Wykrywanie podsłuchów wykonywane jest przez biegłego sądowego posiadającego certyfikat bezpieczeństwa osobowego.