wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Podstawowym urządzeniem do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Pozwala on na realizowanie najbardziej zaawansowanych procedur stosowanych przy wykrywaniu podsłuchu. Podstawową procedurą jest analiza tła. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów w różnych miejscach kontrolowanego obiektu. Połączenie tych analiz w jednym pliku a następnie wyświetlenie ich na akranie daje wyraźny obraz istniejącego stanu przestrzeni elektromagnetycznej. Poniżej prezentowana jest analiza tła wykonana w trakcie audytu bezpieczeństwa. 

wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Powyżej prezentowany jest wynik pomiarów dokonanych w każdym z czterech badanych pomieszczeń. Na uwagę zasługuje sygnał koloru niebieskiego ujawniający sie tylko w pomieszczeniu nr. 4. Poniżej przedstawiamy kolejność czynności w trakcie wykonywania zbiorczej analizy tła badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 1

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 1 (kolor żółty).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 2

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 2 (kolor czerwony).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 3

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 3 (kolor fioletowy).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 4

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 4 (kolor niebieski).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green zidentyfikowane zagrożenie

W pomieszczeniu nr. 4 został zarejestrowany i wyodrębniony sygnał podejrzany.  Będzie on analizowany pod kątem modulacji zbocza nośnej.

 

 

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość