wykrywanie GPS Warszawa


Wykrywanie lokalizatorów GPS wykonywane jest zgodnie z trój-etapową procedurą pomiarową zapewniającą 100 % skuteczności. Wykrywanie wykonywane jest z uwzględnieniem procedur aktywujących uśpione lokalizatory GPS. Na życzenia klienta wystawiany jest dokument z prywatnej opini biegłego, który jest akceptowany przez sądy (art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego)

wykrywanie GPS Warszawa

  1. Pierwszy etap wykrywania GPS polega na wymuszeniu emisji ujawniającej .
  2. Drugi etap to przechwycenie dwu sekundowego sygnału wymuszonej emisji.
  3. Trzeci etap wykrywania GPS to weryfikacja przechwyconego sygnału pod kątem otwarcia bramki połączenia GSM.

Nie zachowanie powyższej procedury uniemożliwia skuteczne wykrywanie lokalizatora GPS w samochodzie lub w przesyłce kurierskiej.

Nasz klient bierze czynny udział w wykonywanych czynnościach i dokonuje odczytu wskazań przyrządów pomiarowych. 

Wykrywanie GPS wykonujemy bardzo czułym skanerem czytającym obwiednie sygnału cyfrowego w zakresie do 25 GHz . Wykrywanie GPS wykonywane jest po sprzętowym wymuszeniu emisji ujawniającej modułów GSM. Trój-etapowa procedura wykrywania GPS zapewnia uzyskanie stu procentowej skuteczności wykrycia istniejących nadajników podsłuchowych GSM, a także lokalizatorów GPS. Moduły te są wykrywane bez względu na to czy aktualnie pracują czy nie. Muszą być jedynie zalogowane do sieci GSM. Czynności sprawdzające są wykonywane w okresie ok.20-30 min z użyciem zestawu PTS-100. Wykrywanie - sprawdzeniu podlega sygnał cyfrowych generowana w trakcie logowania się lokalizatora GPS do stacji BTS . Użyty sprzęt do wykrywania GPS posiada bardzo wysoką czułość oraz szeroki zakres pomiarowy.
Wykrywanie GPS w zależności od potrzeb może być zakończone pisemnym opracowaniem wyników pomiarów. Opracowanie takie zawiera wszystkie niezbędne dane do stwierdzenia stanu faktycznego w momencie pomiarów przeprowadzonych w samochodzie. Wykrywanie GPS w samochodzie powinna odbywać się w przestrzeni o jak najniższym poziomie promieniowania tła elektromagnetycznego. Niski poziom tła znacznie poprawia selektywność sygnałów generowanych w czasie logowania się modułu GSM do swojego BTS-a. W praktyce wykrywanie GPS powinno odbywać się jak najdalej od przekaźników BTS oraz innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Do wykrywania lokalizatorów NotiOne wykorzystujemy analizator widma Oscor Green pozwalający na bezpośrednie przechwycenie sygnału zgłoszeniowego lokalizatora. Lokalizatory tego typu są bardzo często stosowane do fizycznej lokalizacji  osób.  Poniższe nagranie pokazuje pracę lokalizatora Notione zarejestrowana na analizatorze widma w trakcie wykrywania.

wykrywanie GPS WarszawaWykrywanie lokalizatorów GPS w samochodzie z wykorzystaniem ręcznych mierników częstotliwości, lub generatorów samowzbudnych ACECO jest skazane na niepowodzenie. Przyrządy te posiadają zbyt małą czułość i nie są w stanie dokonywać selektywnych pomiarów obwiedni sygnału cyfrowego. Używanie tego typu sprzętu do wykrywania lokalizatorów GPS i podsłuchu GSM w samochodzie jest dowodem na kompletną nieznajomość tematu. Wykrywanie podsłuchu oraz wykrywanie GPS powinno odbywać się w przestrzeni o niskim poziomie tła co w znacznym stopniu ułatwi prawidłowe pomiary sprawdzające. Wykrywanie GPS Warszawa wykonywane jest w siedzibie Euro-Soft Warszawa Powstańców Śląskich 124 p.5

Wykrywanie GPS  w samochodzie przy pomocy wszelkiego typu urządzeń prezentowanych powyżej skazane jest na niepowodzenie z kilku względów:

wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Wykrywanie GPS musi być poprzedzone wymuszeniem emisji ujawniającej lokalizatora GPS. W przypadku pominięcia wymuszenia emisji ujawniającej badania z użyciem skanerów rejestrujących są bezzasadne. Podstawowym błędem tzw. konkurencji w trakcie wykrywanie GPS w samochodzie jest założenie że lokalizator GPS pracuje w momencie wykonywania pomiarów. Oczywiście takie założenie jest zbyt optymistyczne i w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Wykrywanie GPS wykonywane w Euro-Soft zapewnia stu procentową pewność i skuteczność. Nasza metoda wykrywania GPS składa się z trzech niezależnych etapów. Pierwszy etap to sprzętowe wymuszenie emisji ujawniającej. Drugi etap to przechwycenie sygnału zgłoszeniowego lokalizatora GPS trwającego ok. 2 sekundy. Trzeci etap wykrywania GPS to weryfikacja przechwyconego sygnału pod kątem otwarcia bramki połączenia z BTS-em.

wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Ostatnio spotkałem się z ofertami wykrywania GPS z wykorzystaniem korelatora akustycznego OSCOR 5000 E. Propozycja tego typu świadczą o kompletnym braku wiedzy w zakresie wykonywania pomiarów tym urządzeniem a także jest dowodem nieznajomości budowy i specyfiki pracy lokalizatorów GPS.

W każdym lokalizatorze GPS  zainstalowana jest karta SIM. Może ona być źródłem dodatkowych informacji. Badania karty SIM wykonujemy systemem UFED produkowanym przez CELLEBRITE Tel Awiw. Na karcie SIM mogą istnieć informacje identyfikujące właściciela lokalizatora GPS.

wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Powyżej prezentowany jest raport z odczytu karty SIM pozyskanej w trakcie wykrywania lokalizatora GPS.

Poniżej prezentowane są przykładowe miejsca w których są umieszczane lokalizatory GPS

wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa
wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa
wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa

Nasi Autoryzowani Przedstawiciele Regionalni w zakresie wykrywania GPS.

Wykrywanie GPS Warszawa  501-159-903
Wykrywanie GPS Warszawa  575-093-045 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa  575-093-062 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa  577-975-263 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa  575-508-554 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Kołobrzeg  884-835-370
Wykrywanie GPS Gdańsk  507-203-434
Wykrywanie GPS Ustka  884-835-370
Wykrywanie GPS Słupsk  888-868-233
Wykrywanie GPS Piła  888-868-233
Wykrywanie GPS Sopot  507-203-434
Wykrywanie GPS Szczecin  888-868-233
Wykrywanie GPS Gdynia  507-203-434
Wykrywanie GPS Koszalin  884-835-370

wykrywanie GPS Warszawa

wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość