wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Wykrywanie lokalizatorów GPS wykonywane jest zgodnie z trój-etapową procedurą pomiarową zapewniającą 100 % skuteczności.

1. Pierwszy etap wykrywania GPS polega na wymuszeniu emisji ujawniającej .
2. Drugi etap to przechwycenie dwu sekundowego sygnału wymuszonej emisji.
3. Trzeci etap wykrywania GPS to weryfikacja przechwyconego sygnału pod kątem otwarcia bramki połączenia GSM. 
Nie zachowanie powyższej procedury uniemożliwia skuteczne wykrycie lokalizatora GPS w samochodzie lub w przesyłce kurierskiej.
Nasz klient bierze czynny udział w wykonywanych czynnościach i dokonuje odczytu wskazań przyrządów pomiarowych.

Wykrywanie GPS wykonujemy bardzo czułym skanerem czytającym obwiednie sygnału cyfrowego w zakresie do 25 GHz . Wykrywanie GPS wykonywane jest po sprzętowym wymuszeniu emisji ujawniającej modułów GSM. Trój-etapowa procedura wykrywania GPS zapewnia uzyskanie stu procentowej skuteczności wykrycia istniejących nadajników podsłuchowych GSM, a także lokalizatorów GPS. Moduły te są wykrywane bez względu na to czy aktualnie pracują czy nie. Muszą być jedynie zalogowane do sieci GSM. Czynności sprawdzające są wykonywane w okresie ok.20-30 min z użyciem zestawu PTS-100. Sprawdzeniu podlega sygnał cyfrowych generowana w trakcie logowania się lokalizatora GPS do stacji BTS . Użyty sprzęt do wykrywania GPS posiada bardzo wysoką czułość oraz szeroki zakres pomiarowy.
Wykrywanie GPS w zależności od potrzeb może być zakończone pisemnym opracowaniem wyników pomiarów. Opracowanie takie zawiera wszystkie niezbędne dane do stwierdzenia stanu faktycznego w momencie pomiarów przeprowadzonych w samochodzie. Wykrywanie GPS w samochodzie powinna odbywać się w przestrzeni o jak najniższym poziomie promieniowania tła elektromagnetycznego. Niski poziom tła znacznie poprawia selektywność sygnałów generowanych w czasie logowania się modułu GSM do swojego BTS-a. W praktyce wykrywanie GPS powinno odbywać się jak najdalej od przekaźników BTS oraz innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Do wykrywania lokalizatorów NotiOne wykorzystywany jest bardzo czuły analizator widma pozwalający na bezpośrednie przechwycenie sygnału zgłoszeniowego lokalizatora.

Na życzenie klienta w celu weryfikacji wykonanych pomiarów wykonujemy procedurę wykrywania lokalizatora GPS będącego własnością Euro-Soft.

wykrywanie GPS Warszawa

 

 

Wykrywanie lokalizatorów GPS w samochodzie z wykorzystaniem ręcznych mierników częstotliwości, lub generatorów samowzbudnych ACECO jest skazane na niepowodzenie. Przyrządy te posiadają zbyt małą czułość i nie są w stanie dokonywać selektywnych pomiarów obwiedni sygnału cyfrowego. Używanie tego typu sprzętu do wykrywania lokalizatorów GPS i podsłuchu GSM w samochodzie jest dowodem na kompletną nieznajomość tematu. Wykrywanie podsłuchu oraz wykrywanie GPS powinno odbywać się w przestrzeni o niskim poziomie tła co w znacznym stopniu ułatwi prawidłowe pomiary sprawdzające.

Wykrywanie GPS  w samochodzie przy pomocy wszelkiego typu urządzeń prezentowanych powyżej skazane jest na niepowodzenie z kilku względów:

wykrywanie GPS Warszawa 

Wykrywanie GPS musi być poprzedzone wymuszeniem emisji ujawniającej lokalizatora GPS. W przypadku pominięcia wymuszenia emisji ujawniającej badania z użyciem skanerów rejestrujących są bezzasadne. Podstawowym błędem tzw. konkurencji w trakcie wykrywanie GPS w samochodzie jest założenie że lokalizator GPS pracuje w momencie wykonywania pomiarów. Oczywiście takie założenie jest zbyt optymistyczne i w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Wykrywanie GPS wykonywane w Euro-Soft zapewnia stu procentową pewność i skuteczność. Nasza metoda wykrywania GPS składa się z trzech niezależnych etapów. Pierwszy etap to sprzętowe wymuszenie emisji ujawniającej. Drugi etap to przechwycenie sygnału zgłoszeniowego lokalizatora GPS trwającego ok. 2 sekundy. Trzeci etap wykrywania GPS to weryfikacja przechwyconego sygnału pod kątem otwarcia bramki połączenia z BTS-em.

W każdym lokalizatorze GPS  zainstalowana jest karta SIM. Może ona być źródłem dodatkowych informacji. Badania karty SIM wykonujemy systemem UFED produkowanym przez CELLEBRITE Tel Awiw. Na karcie SIM mogą istnieć informacje identyfikujące właściciela lokalizatora GPS
wykrywanie GPS Warszawa
wykrywanie GPS Warszawa
Powyżej prezentowany jest raport z odczytu karty SIM pozyskanej w trakcie wykrywania lokalizatora GPS.
 
Poniżej prezentowane są przykładowe miejsca w których są umieszczane lokalizatory GPS
 
wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa
wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa
wykrywanie GPS Warszawa  wykrywanie GPS Warszawa
 
Nasi Autoryzowani Przedstawiciele Regionalni w zakresie wykrywania GPS.

 Wykrywanie GPS Warszawa tel. 501-159-903
Wykrywanie GPS Warszawa tel. 575-093-045 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa tel. 575-093-062 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa tel. 577-975-263 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Warszawa tel. 575-508-554 (11.00-18.00)
Wykrywanie GPS Kołobrzeg tel. 884-835-370
Wykrywanie GPS Gdańsk tel. 507-203-434
Wykrywanie GPS Ustka tel. 884-835-370
Wykrywanie GPS Słupsk tel. 888-868-233
Wykrywanie GPS Piła tel. 888-868-233
Wykrywanie GPS Sopot tel. 507-203-434
Wykrywanie GPS Szczecin tel. 888-868-233
Wykrywanie GPS Gdynia tel. 507-203-434
Wykrywanie GPS Koszalin tel. 884-835-370

wykrywanie GPS Warszawa


 
wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa<
wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa
 
wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS Warszawa

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość