odczyt skasowanych sms

Powyżej prezentujemy wykaz informacji pozyskanych w trakcie wykonywania ekstrakcji fizycznej telefonu. Cyfry w nawiasach świadczą o ilości przechwyconych informacji skasowanych czyli nie dostępnych na ekranie telefonu.

odczyt skasowanych sms

odczyt skasowanych sms

odczyt skasowanych sms
odczyt skasowanych sms