wykrywanie GPSWykrywanie GPS w samochodzie jest procesem wieloetapowym wymagającym odpowiedniej wiedzy oraz odpowiedniego sprzętu. Posługiwanie się ręcznymi detektorami pola elektromagnetycznego w trakcie wykrywania GPS świadczy tylko o absolutnym dyletanctwie i kompletną nieznajomością tematu. Skuteczne wykrywanie GPS musi polegać na procedurze rozpoczynającej się od przerwania łączności pomiędzy modułem GSM lokalizatora GPS z operatorem sieci. Następnie po przywróceniu możliwości kontaktu modułu GSM ze swoim operatorem należy wykonać pomiar emisji ujawniającej, która trwa ok 2 sekundy i składa się z charakterystycznych trzech pików. Następnie trzeba stwierdzić że to co zostało przechwycone jest sygnałem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Metoda ta pozwala także na wykrycie podsłuchu GSM powszechnie stosowanego w samochodach.