Skip Navigation
 

Wykrywacze podsłuchów.

Wykrywacze podsłuchów.

Wpis do Rejestru Biegłych Sądowych ....Nasze rekomendacje...Certyfikat Bezpieczeństwa Osobowego...Cena...

wykrywanie podsłuchów warszawa

Często na stronach www zamieszczane są zdjęcia profesjonalnego sprzętu do wykrywania podsłuchów. Zabieg ten jest typowym blefem mającym na celu sugerowanie posiadanej bazy sprzętowej co jest oczywiście nieprawdą. Te informacje trzeba zawsze weryfikować. Podstawowym narzędziem do wykrywanie podsłuchów jest Korelator Akustyczny OSCOR-5000. Urządzenie to produkowane jest w USA i pozwala na wykonywanie zaawansowanych procedur związanych z wykrywaniem podsłuchu w czasie realnym jak i na prowadzenie ciągłego nadzoru w konkretnej przestrzeni w długich okresach czasu. Podstawową procedurą wykorzystywaną do wykrywanie podsłuchu jest "korelacja akustyczne sygnału". Algorytm tej procedury oparty jest na wyszukiwaniu nośnej sygnału i w przypadku zarejestrowania jej poziomu powyżej zadanej bezpiecznej wartości generowanie sygnału akustycznego. Jeżeli sygnał akustyczny powoduje modulacje zbocza wykrytej nośnej,oznacza to że mikrofon tego nadajnika jest w tej samej przestrzeni akustycznej co wykrywacz podsłuchu OSCOR. Na tym etapie czynności sprawdzających możemy uruchomić procedurę "triangulacji sygnału" lub przy użyciu ręcznego skanera np. VR-25 określić położenie nadajnika podsłuchowego. Procedurę triangulacji wykonujemy z użyciem specjalnego mikrofonu, który jest na wyposażeniu Oscora. W wyniku zastosowania tej procedury wykrywania podsłuchu uzyskujemy współrzędne położenia źródła promieniowania czyli miejsce w którym jest umieszczony nadajnik podsłuchowy.

Wykrywanie podsłuchów w Warszawie (także w każdym innym miejscu) wykonujemy Korelatorem Akustycznym Oscor-5000. Urządzenie to jest podstawowym narzędziem do wykrywania podsłuchu stosowanym na całym świecie przez profesjonalistów. Oskor-5000 pozwala na realizowanie szeregu procedur wykrywania źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Podstawową metodą stosowaną przy wykrywaniu podsłuchów jest Korelacja Akustyczna sprawdzanej przestrzeni. Procedura ta pozwala na stwierdzenie czy mikrofon danego nadajnika o przechwyconej nośnej znajduje się w tej samej przestrzeni akustycznej co korelator. Dowodem na istnienie w badanej przestrzeni pracującego podsłuchu w tym przypadku jest modulacja zbocza nośnej nadajnika. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników Korelacji Akustycznej uruchamiana jest procedura Triangulacji Źródła. W wyniku triangulacji uzyskujemy współrzędne położenia przestrzennego nadajnika podsłuchowego. Do bardzo przydatnych procedur można zaliczyć Analizę Śladu, Analizę Harmonicznych i Analizę Pod-harmonicznych. W przypadku wykonywania analizy harmonicznych i pod-harmonicznych występuje silne sprzężenie akustyczne korelatora z nadajnikiem podsłuchowym.Doskonałym uzupełnieniem Korelatora Akustycznego OSCOR-5000 jest Detektor Złącz Nieliniowych LORNET-24. Urządzenie to pozwala na wykrycie zagrożeń niebędących źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Wykrywanie podsłuchów w Warszawie (także w każdym innym miejscu) powinno zakładać istnienie zagrożeń typu dyktafony lub kamery przewodowe. Detektor nieliniowy jest w stanie zlokalizować sztuczne złącza półprzewodnikowe typu „np” lub „pn”. Złącza te są wykorzystywane w budowie elementów półprzewodnikowych typu dioda, tranzystor, układ scalony lub procesor. Zasada działania DZN opiera się na analizie drugiej i trzeciej harmonicznej generowanego sygnału kontrolnego. Detektorem nieliniowym możemy sprawdzić każdy przedmiot pod kątem istnienia w nim struktur elektronicznych bez konieczności jego demontażu. Urządzenie to powinno znajdować się na wyposażeniu każdej ekipy występującej pod szyldem - Wykrywanie podsłuchów w Warszawie - oczywiście w innych miastach także.

wykrywanie podsłuchów warszawa

Oprogramowanie OPC-5000 umożliwia współprace wykrywacza podsłuchu OSCOR z komputerem. Pozwala to na tworzenie odpowiednich baz danych dotyczących pomiarów w danej lokalizacji i wykonywanie analiz porównawczych. Tego typu procedury są wykorzystywane podczas stosowania metody zwane Analizą Tła. Polega ona na zbieraniu danych w różnych miejscach badanego obiektu a następnie tworzeniu sumarycznego obrazu poziomu promieniowania elektromagnetycznego. Korzystanie z ekranu komputera umożliwia także błyskawiczną możliwość oceny stanu badanej przestrzeni. OPC-5000 pozwala na szczegółowe wykonywanie analizy widmowej co w znacznym stopniu ułatwia wykrywanie podsłuchów w każdej sytuacji. Wykorzystanie komputera do współpracy z wykrywaczem podsłuchu OSCOR pozwala na wykonywanie przejrzystych zestawień tabelarycznych z wyszczególnieniem poziomu zagrożenia każdego sygnału oraz z procentowym określeniem siły sygnału oraz poziomu modulacji sygnału akustycznego. Nieodzownym uzupełnieniem sprzętowym w trakcie wykrywania podsłuchu są Detektory Złącz Nieliniowych. Urządzenia tego typu pozwalają na lokalizację sztucznych złącz półprzewodnikowych typu "np". Złącza te są wykorzystywane w elementach półprzewodnikowych typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Fakt wykrycia tego typu złączy w trakcie wykrywania podsłuchu wymusza od osób wykonujących czynności sprawdzające, dokładne sprawdzenie podejrzanego obszaru. Wykrywacze podsłuchu DZN są w stanie odróżnić sztuczne złącza "np" od naturalnych złącz tego typu powstające na granicy tlenków metali.wykrywanie podsłuchów warszawa

Wykrywacz podsłuchu DZN 36 jest klasycznym detektoremi złącz nieliniowych. DZN-36 pozwala na zdalną lokalizację z odległości ok. 10 m aktywnych i nieaktywnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz wszystkich struktur elektronicznych zawierających elementy typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor np. dyktafon lub kamera bezprzewodowa.
wykrywanie podsłuchów warszawa

Wykrywacze podsłuchów DZN 24 pozwalają na lokalizację aktywnych i nieaktywnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz wszystkich struktur elektronicznych zawierających elementy typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor np. dyktafon lub kamera bezprzewodowa. Automatyczny wybór częstotliwości pozwala na funkcjonowanie w złożonych środowiskach elektromagnetycznych. Jego moc jest nieszkodliwe dla zdrowia operatora. Praca z większymi częstotliwościami sprawia, że w niektórych przypadkach jest bardziej skuteczny niż standardowe detektory częstotliwości, ale posiada większą moc. Zestaw zawiera słuchawki bezprzewodowe w komplecie.

wykrywanie podsłuchów warszawa

Wykrywacz podsłuchu LX2000 pozwala na lokalizację aktywnych i nieaktywnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz wszystkich struktur elektronicznych zawierających elementy typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor np. dyktafon lub kamera bezprzewodowa. Cechy charakterystyczne: LX 2000 składa się z: anteny, teleskopowego uchwytu, gdzie umieszczony jest odbiornik i nadajnik oraz jednostka przetwarzania. Możliwość podłączenia słuchawek. Nielinearne symulatory sygnału są w komplecie. Małe rozmiary, ergonomiczny kształt,niska waga: 1.3 kg Regulacja mocy i czułości.


Wykrywanie podsłuchów powinno się odbywać także w sieci energetycznej 230 V. W tym obszarze należy spodziewać się nadajników podsłuchowych zasilanych z sieci prądowej a także mikrofonów wykorzystujących przewody prądowe do przekazywania sygnałów audio. Także w sieci telefonii stacjonarnej można spodziewać się tego typu urządzeń podsłuchowych. Wykrywanie podsłuchów w sieci telefonii stacjonarnej musi obejmować także urządzenia nagrywające. Wykrycie tego typu sprzętu poprzez pomiary jest bardzo trudne, zwłaszcza szeregowe połączenia alkaliczne są praktycznie niewykrywalne.
Wykrywanie podsłuchów w postaci nadajników podsłuchowych musi być wykonywane z zastosowaniem czynników powodujących zaktywowanie nadajnika podsłuchowego do pracy. W praktyce występują nadajniki podsłuchowe aktywowane np. drogą radiową, głosem lub z programatorem czasowym. Zaktywowanie nadajnika sterowanego radiem jest praktycznie nie możliwe. Wykrycie takiego nadajnika jest możliwe jedynie przy użyciu detektora złącz nieliniowych. Wykrywanie podsłuchów sterowanego "taimerem" wymaga prowadzenia pomiarów w długich przedziałach czasowych co w znacznym stopniu utrudnia jego wykrycie. Wykrywanie podsłuchów aktywowanego głosem wymaga wygenerowanie odpowiedniego przebiegu akustycznego np. harmonicznych mowy i jednoczesnego prowadzenia pomiarów.

wykrywanie podsłuchów warszawa

Powyżej pokazany jest typowy przykład wykrycia nadajnika podsłuchowego oraz jego kolejnych harmonicznych w programie OSC-5000.

Powyżej prezentowany jest wydruk bezpośredni z Korelatora Akustycznego OSCOR przy zadanym poziomie bezpieczeństwa „3”. Czerwoną kropką zaznaczony jest główny sygnał nadajnika podsłuchowego na częstotliwości 149,625 MHz z bardzo wysokim poziomem akustycznym (92 %) i poziomie zagrożenia „5”. Kolejne czerwone punkty wskazują na harmoniczne sygnału podstawowego z poziomem zagrożenia „5”. Sygnały te utrzymują się na tym samym poziomie akustycznym ( 33 -47 % ). Harmoniczne rozkładają się na interwale około 150 MHz.

wykrywanie podsłuchów warszawa

Powyższy wydruk z korelatora akustycznego wykonany został w trakcie wykrywania podsłuchówi pokazuje sygnał podstawowy na częstotliwości 149.625 MHz oraz sygnały harmoniczne (oznaczone czerwonymi kropkami).

Pierwszy kontakt z osobami wykonującymi wykrywanie podsłuchów powinien uwzględniać poniższe zasady:

  1. Kontakt nie może być wykonywany w pomieszczeniach podejrzanych.
  2. Kontakt nie może być wykonywany osobistymi telefonami komórkowymi lub telefonami stacjonarnymi w strefie podejrzanej.
  3. Zalecany kanał to publiczny automat telefoniczny lub telefon komórkowy z poza podejrzanej strefy.

System Komputerowy MX-6000

Wykrywacze podsłuchów.
System Komputerowy MX-6000

System Komputerowy MX-6000 przeznaczony jest do wykrywania nadajników podsłuchowych pracujących w zakresie do 5900 MHz. Umozliwia on wykonywania pełnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego opracowania raportu pokontrolnego.

14500.00 PLN

Wykrywacz podsłuchu QM-400

Wykrywacze podsłuchów.
Wykrywacz podsłuchu QM-400

System Q master pozwala na szybkie wykrywanie podsłuchów w każdych warunkach. Pozwala także na przechowywanie wyników pomiarów i wykonywanie porównawczej analizy sygnałów w funkcji czasu. Umożliwia to wykonywanie procedury znanej pod nazwą "Analiza Śladu". Q master posiada rekomendacje Ministerstwa Obrony jednego z państw NATO.

Cena systemu bez komputera. Informacje pod telefonem 501-159-903

Chwilowo niedostępny

25500.00 PLN

Wykrywacz podsłuchu VR-25

Wykrywacze podsłuchów.
Wykrywacz podsłuchu VR-25

Wykrywacz podsłuchu VR-25.

VR-25 jest wykrywaczem nadajników podsłuchowych. Posiada możliwość demodulacji przechwyconego sygnału do poziomu 25 GHz. Umożliwia wykrywanie wszystkich typów nadajników podsłuchowych najnowszej generacji. VR-25 posiada bardzo dużą czułość umożliwiającą przechwycenie bardzo słabych. Ten wykrywacz podsłuchu umożliwia odczyt obwiedni sygnału cyfrowego generowanego przez telefony komórkowe.

Wykrywacze podsłuchów VR-25.

8500.00 PLN

Wykrywacz podsłuchów C 308+

Wykrywacze podsłuchów.
Wykrywacz podsłuchów C 308+

Wykrywacz podsłuchu C 308+ pozwala na zlokalizowanie nadajnika podsłuchowego oraz kamery.Procedura wykrywania jest bardzo prosta i dokładnie opisane w instrukcji.

Wykrywacze podsłuchów C 308+

200.00 PLN

Laserowy wykrywacz kamer WK-8

Wykrywacze podsłuchów.
Laserowy wykrywacz kamer WK-8

Wykrywacz podsłuchu i kamer WK-8


WK-8 pozwala na szybkie zlokalizowanie obiektywu kamery (przewodowej i bezprzewodowej). Lokalizacja obiektywu kamery odbywa się poprzez obserwację otoczenia prowadzoną za pomocą wykrywacza WK-8. Napotkany obiektyw wrogiej kamery będzie świecił intensywnym czerwonym blaskiem. Każdy taki punkt musi być zweryfikowany ponieważ może stanowić bardzo poważne zagrożenie.

300.00 PLN

Wykrywacz podsłuchu RF Detektor

Wykrywacze podsłuchów.
Wykrywacz  podsłuchu  RF Detektor

Wykrywacz podsłuchu RF pozwala na szybkie i skuteczne sprawdzenie pomieszczeń, pod kątem istnienia nadajników podsłuchowych. Z technicznego punktu widzenia jest to generator samowzbudny reagujący na każde zagęszczenie energii pola elektromagnetycznego bez względu na rodzaj modulacji.


Wykrywacze podsłuchów Typu RF

150.00 PLN
Stron: | 1 |