wykrywanie poidsłuchu

Wykrywanie podsłuchu Gdańsk, Sopot, Gdynia

- prezentacja możliwości analizatora OSCOR GREEN:

wykrywanie podsłuchu Odpowiednia baza sprzętowa jest podstawowym warunkiem skutecznego przeprowadzenie procesu wykrywania podsłuchu. Obecnie do podstawowych urządzeń w tym zakresie należy OSCOR Green. Urządzenie to produkowane jest przez REI USA. Charakterystyka :

  • Skanowanie 24 GHz trwa jedną sekundę z przechwyceniem 2,000,000 punktów danych
  • Posiada wbudowane oprogramowanie automatycznie przełączające system wewnętrznych anten do 24 GHz co oznacza możliwość wykonania pomiarów bez konieczności stosowania innych anten
  • Ekran dotykowy pozwala na przesuwanie, powiększanie, przeciąganie obrazu
  • Waga urządzenia to tylko 4,4 kg
  • Czas pracy baterii wynosi 2-3 godzin
  • Pozwala na szybkie zidentyfikowanie i  zlokalizowane transmisje sygnału RF i generowanie list przechwyconych sygnałów
  • Spektrogram pozwala na śledzenie przebiegu sygnału w funkcji czasu
  • Posiada demodulator sygnału: AM, FM, SSB, podnośnej i wideo (wyświetlane na ekranie)
  • Posiada zewnętrzną antenę kierunkową co pozwala na odnalezienie nadajnika podsłuchowego.
  • Posiada możliwość sprawdzenie sieci prądowej 230V pod kątem istnienia w niej mikrofonów podsłuchowych.

wykrywanie podsłuchu

Powyżej prezentowane są zrzuty z ekranu Oscora wykonane w trakcie czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu.

Wykrywanie podsłuchu - ręczny analizator SPECTRAN 5

wykrywanie podsłuchu

Świetnym uzupełnieniem analizatora OSCOR GREEN jest ręczny analizator widma Spektran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100. Umożliwia ona wykrywanie wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz z uzyskiem 45 dB. Oscor Green posiada antenę kierunkową działającą w zakresie 1.5 GHz to 8 GHz z uzyskiem ok. 5 dB. Antena kierunkowa posiada wskaźnik laserowy pozwalający na bardzo dokładną lokalizacje nadajnika podsłuchowego. Wykrywacz podsłuchu w wersji mobilnej posiada możliwość zawężenia skanowanego przedziału częstotliwości co podwyższy selektywność odczytu a tym samym zwiększy dokładność wykrywania podsłuchu. Antena HyperLOG® jest standardowo wyposażona w specjalnie skonstruowaną,  obudowę typu radom. Obudowa została opracowana po intensywnych badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii komputerowej w taki sposób, że jej kształt, materiał i powłoka nie mają praktycznie żadnego wpływu na pomiary, nawet w przypadku deszczu lub innego rodzaju wilgoci na powierzchni. Ważnym czynnikiem dla Aaronii był rozwój HyperLOG® o najniższym z możliwych współczynnikiem tłumienia. Okazało się, to dużym wyzwaniem  dla  programistów zespołu Aaronii, szczególnie w zakresie wysokiej częstotliwości na poziomie GHz. Pierwsze pomiary testowe zdecydowanie przekroczyły wymagane normy ! Powstała antena która miała najlepszą odporność na  obciążenia  mechaniczne oraz na oddziaływaniem na środowiska bez utraty jakiegoś swojego działania. Dzięki temu wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem anteny kierunkowej HyperLOG 30100 wyposażonej w czterdziesto pięcio decybelowy wzmacniacz stało się bardzo skuteczne.

Wykrywanie podsłuchu - Detektor Złącz nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu

Nieodzownym elementem bazy sprzętowej jest Detektor Złącz Nieliniowych. Obecnie posługujemy się Detektorem Lornet 24. Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych polega na naświetlaniu przestrzeni wiązką promieniowania elektromagnetycznego. W momencie gdy w obrębie tej wiązki znajdzie się złącze półprzewodnikowe typu np."np", "pn" lub "pnp"złącze to generuje harmoniczne fali naświetlającej. Harmoniczne te są przechwytywane przez detektor i sygnalizowane poprzez zapalarce się diody koloru czerwonego i żółtego. Wymienione typy złącz półprzewodnikowych występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony lub procesor. Reasumując dekokter sygnalizuje wykrycie elementów elektronicznych z których zbudowane są np. nadajniki podsłuchowe lub urządzenia pasywne takie jak rejestratory fonii, wizji.

 

Wykrywanie podsłuchu - Wykrywacz optyczny OPTIC-2

wykrywanie podsłuchu

Przyrząd OPTIC-2 przeznaczony jest do wykrywania obiektywów kamer przewodowych i bezprzewodowych. Strumień światła generowany przez OPTIC-2 odbija się od zewnętrznej sfery soczewki obiektywu kamery. Zewnętrzna sfera soczewki jest w tym przepadku zwierciadłem wypukłym i światło po odbiciu ulega rozproszeniu. Część strumienia świetlnego dociera do wewnętrznej sfery soczewki, która w tym przypadku spełnia rolę zwierciadła wklęsłego. Generowany strumień świetlny po odbiciu od wewnętrznej sfery  soczewki obiektywu (zwierciadła wklęsłego) ogniskuje się w postaci mrugającego impulsu widzianego przez osobę obsługująca OPTIC-2. Wykrywacz kamer może pracować w  pięciu różnych cyklach generowanego strumienia świetlnego w dwóch kolorach. Dwa cykle to ciągły strumień w świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Następne dwa cykle to pulsujący strumień świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Piąty cykl to strumień świetlny naprzemienny pulsujący w kolorze czerwonym i zielonym.  Urządzenie pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 wynosi 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

 


wykrywanie podsłuchu

 

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych UFED Touch.

wykrywanie podsłuchu

UFED Touch jest zaprojektowany przez Cellebrit Tel Awiw. Urządzenia umożliwia wykonywanie różnych typów ekstrakcji informacji zawartych w telefonach komórkowych. Ufed umożliwia np. odczyt skasowanych informacji SMS. Pozwala także na weryfikację stopnia zagrożenia aplikacjami zainstalowanymi w telefonie komórkowym. Wykrywanie podsłuchu w telefonie polega na pobraniu wszystkich aplikacji istniejących w badanym telefonie . W trakcie tego procesu ściągana jest aktualna baza danych aplikacji niebezpiecznych z Cellebrit Tel Awiw. Porównania tych dwóch zbiorów daje nam odpowiedz czy w badanym telefonie komórkowym jest zainstalowana aplikacja pozwalająca na prowadzenie podsłuchu toczącej się rozmowy telefonicznej, pozwalająca na odsłuch pomieszczenie w którym znajduje się zainfekowany telefon oraz na przechwytywanie wiadomości SMS przychodzących i wychodzących z danego telefonu.

 

wykrywanie podsłuchu

wykrywanie podsłuchu

Wykryte nadajniki podsłuchowe różnego typu.

Wykrywanie podsłuchu GSM oraz lokalizatorów GPS.

Wykrywanie podsłuchu GSM wykonywane jest zestawem pomiarowym OPT-100. Proces wykrywania polega na zablokowaniu łączności podsłuchu GSM z operatorem sieci telefonii komórkowej. Blokada ta powinna trwać tak długo aż parametry poprzedniego połączenia nie ulegną skasowaniu w pamięci podsłuchu GSM. Po usunięciu blokady połączenia moduł GSM automatycznie dokonuje logowania do swojej sieci. Proces ten trwa ok. 2 sekundy. Ponowne logowanie traktujemy jako emisje ujawniającą istnienie poszukiwanego podsłuchu GSM. Pomiar wykonywany jest bardzo czułym skanerem pracującym w zakresie do 25 GHz. Na ekranie skanera pojawia się w tym momencie charakterystyczne potrójne rozwinięcie barograficznego wskaźnika siły sygnału. Dodatkowo fakt ponownego logowania jest weryfikowany pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Ponieważ lokalizatory GPS zbudowane są z odbiornika sygnału GPS (urządzenie pasywne) i nadajnika GSM opisana powyżej procedura wykrywania podsłuchu GSM jest stosowana do wykrywania lokalizatorów GPS.

Euro-Soft Wykrywanie podsłuchu.
Wpis do Rejestru Biegłych Sądowych.
Powstańców Śląskich 124 p.5
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska
501-159-903