wykrywanie podsłuchu

Weryfikacje firm oferujących wykrywanie podsłuchu wykonuje się w celu sprawdzenie ich wiarygodności. Osoby wykonujące czynności związane z wykrywaniem podsłuchu nie ujawnianą swojej twarzy, oraz podstawowych informacji o sobie związanych z ofertą. Wykrywanie podsłuchu jest całkowicie legalne a informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz posiadanych innych uprawnień mogą podnieść wiarygodność proponowanych ofert. Sprawdzić należy:

  1. Jakość sprzętu jakim posługuje się oferent. Często prezentowany jest przestarzały sprzęt zakupiony na Allegro.pl NASZA OFERTA
  2. Posiadaną wiedza i doświadczenie oferenta. NASZA OFERTA
  3. Posiadane rekomendacje. NASZA OFERTA
  4. Postać pisemnego opracowania pokontrolnego.
  5. Pełna jawność informacji o oferencie (NIP, nr. tel. adres) NASZA OFERTA 

Wykonanie powyższej procedury pozwoli na wyłonienie firmy która dysponuje najwyższym potencjałem, wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykrywania podsłuchu. Oczywiście za wykonanie pomiarów na wysokim poziomie zaawansowania cena musi być adekwatna do zaangażowanych środków. Powyższe informacje nie mogą mieć postaci ustnych zapewnień lub lakonicznych stwierdzeń umieszczanych w ofertach internetowych dotyczących wykrywania podsłuchu. Nasze kontakty i rekomendacje są informacjami jawnymi a skany stosownych dokumentów zamieszczamy na naszych stronach.

wykrywanie podsłuchu

 Powyżej prezentujemy różnego rodzaju sprzęt podsłuchowy pozyskany w trakcie wykonywania audytu bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość