wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

Podstawą do wykonania raportu pokontrolnego są materiały graficzne pozyskane w trakcie wykonywania pomiarów sprawdzających. Korelator akustycznym Oscor 5000E i  analizator widma Oscor Groon pozwalają na odtworzenie całego procesu wykrywania podsłuchu w postaci tabel i wykresów. Opracowanie to zawiera także nasze spostrzeżenia, uwagi i zalecenia pokontrolne. 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

Do każdego opracowania dołączane są kopie następujących dokumentów:
1. Ustanowienie Biegłym Sądowym osoby wykonującej czynności związane z wykrywaniem podsłuchu.
2. Certyfikat Bezpieczeństwa Osobowego wystawiony zgodnie z obowiązującą procedurą ABW.

 

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Warszawa

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość