Wykrywanie notiOne wymaga zastosowania profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Pomiary można skutecznie wykonywać np. analizatorem OSCOR Blooe lub rocznym analizatorem SPEKTRAN 5. Podstawowym elementem tego systemu lokalizacji jest token o bardzo małych gabarytach porównywalnych z monetę dwu złotową. Mateja umieszczona w lokalizatorze notiOne pozwala na pracę w okresie ok. 1 roku. Token notiOne wysyła sygnał zgłoszeniowy w promieniu ok. 90 m. Jeżeli ten sygnał zostanie przechwycony przez inny telefon z aktywną aplikacją notiOne to informacje o jego położeniu zostaną przesłane na telefon właściciela tokenu. Informacje o położeniu tokena mogą być wysyłane przez kilkanaście telefonów. Im większa ilość telefonów, które wykryły token notiOne tym położenia tokena jest bardziej dokładne.

wykrywanie notiOne

 

Wykrywanie notiOne oparte jest na identyfikacji cyfrowego sygnału zgłoszeniowego tokena. Sygnał ten wysyłany jest impulsowo. Do przechwycenia specyficznej postaci tego sygnału należy użyć profesjonalnego sprzętu pomiarowego.

 

Poniższa prezentacja została wykonana analizatorem OSCOR Blooe. Żółta obwiednia sygnału pokazuje pracę tokena notiOne. Sygnał ma charakter impulsowy i emitowany jest przez okres ok.1 roku. Sygnał ten nie może być zdalnie wyłączony. Jedynie wyjęcie baterii powoduje ustanie tej emisji, która jest emisją ujawniającą istnienie tego urządzenia w badanej przestrzeni.

wykrywanie notiOne

Analizator OSCOR Blooe

wykrywanie notiOne

Sygnał zgłoszeniowy notiOne przechwycony ręcznym analizatorem SPEKTRAN 5 z anteną Omnil OG 30800 z krokiem skanowania 0,001MHz

Prezentowany system lokalizacji nie wykorzystuje sygnałów GPS a tym samym nie może być blokowany poprzez zagłuszacze tego sygnału. Sprzęt do wykrywania lokalizatorów GPS nie może być wykorzystywany do wykrywania notiOne ponieważ go nie wykryje.

Wykrywanie notiOne wykonywane jest w siedzibie
Euro-Soft
Warszawa
Powstańców Śląskich 124 p.5
tel. 501-159-903
pon. - pt. 11.00 - 18.00

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość