wykrywanie notiOne

Badania wykonywane są na analizatorze widma OSCOR GREEN
Wykrywanie GPS przebiega zgodnie z procedurami TSCM (technical surveillance counter-measures).
Badania wykonuje Biegły Sadowy Sadu Rejonowego w Warszawie.
Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Wykrywanie NotiOne wymaga zastosowania profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Podstawowym elementem tego systemu lokalizacji jest token o bardzo małych gabarytach, porównywalnych z monetę dwu złotową. Bateria umieszczona w lokalizatorze notiOne pozwala na pracę w okresie ok. 1 roku. Token NotiOne wysyła sygnał zgłoszeniowy w promieniu ok. 90 m. Jeżeli ten sygnał zostanie przechwycony przez inny telefon z aktywną aplikacją NotiOne, lub Janosik to informacje o jego położeniu zostaną przesłane na telefon właściciela tokenu. Informacje o położeniu tokena mogą być wysyłane przez kilkanaście telefonów. Im większa ilość telefonów, które wykryły token NotiOne tym położenia tokena jest bardziej dokładne.


Przed przystąpieniem do wykrywania NotiOne zleceniodawca bierze udział w prezentacji procesu wykrywania z użyciem naszego nadajnika NotiOne i analizatora widma  OSCOR Green. Prezentacja ma na celu stu procentowe uwiarygodnienie efektywności procesu wykrywania. Bardzo częstym zjawiskiem jest umieszczanie przez zleceniodawcę własnego nadajnika NotiOne w celu błyskawicznej weryfikacji wiarygodności nieuczciwych "fachowców".


wykrywanie notiOne

 Wykrywanie NotiOne oparte jest na identyfikacji cyfrowego sygnału zgłoszeniowego tokena. Sygnał ten wysyłany jest impulsowo. Do przechwycenia specyficznej postaci tego sygnału należy użyć profesjonalnego sprzętu pomiarowego 

Poniższa prezentacja została wykonana analizatorem OSCOR Green. Żółta obwiednia sygnału pokazuje pracę tokena NotiOne. Sygnał ma charakter impulsowy i emitowany jest przez okres ok.1 roku. Sygnał ten nie może być zdalnie wyłączony. Jedynie wyjęcie baterii powoduje ustanie tej emisji, która jest emisją ujawniającą istnienie tego urządzenia w badanej przestrzeni. 

 

wykrywanie notiOne...

Sygnał zgłoszeniowy notiOne przechwycony ręcznym analizatorem SPEKTRAN 5 z anteną Omni OG 30800 z krokiem skanowania 0,001MHz

Prezentowany system lokalizacji nie wykorzystuje sygnałów GPS a tym samym nie może być blokowany poprzez zagłuszacze tego sygnału. Sprzęt do wykrywania lokalizatorów GPS nie może być wykorzystywany do wykrywania notiOne ponieważ go nie wykryje.

Wykrywanie notiOne wykonywane jest w siedzibie
Euro-Soft
Warszawa
Powstańców Śląskich 124 p.5
tel. 501-159-903
pon. - pt. 11.00 - 18.00

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość