wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Podstawowym urządzeniem do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Pozwala on na realizowanie najbardziej zaawansowanych procedur stosowanych przy wykrywaniu podsłuchu. Podstawową procedurą jest analiza tła. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów w różnych miejscach kontrolowanego obiektu. Połączenie tych analiz w jednym pliku a następnie wyświetlenie ich na akranie daje wyraźny obraz istniejącego stanu przestrzeni elektromagnetycznej. Poniżej prezentowana jest analiza tła wykonana w trakcie audytu bezpieczeństwa. 

wykrywanie podsłuchu Oscor Green

Powyżej prezentowany jest wynik pomiarów dokonanych w każdym z czterech badanych pomieszczeń. Na uwagę zasługuje sygnał koloru niebieskiego ujawniający sie tylko w pomieszczeniu nr. 4. Poniżej przedstawiamy kolejność czynności w trakcie wykonywania zbiorczej analizy tła badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 1

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 1 (kolor żółty).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 2

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 2 (kolor czerwony).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 3

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 3 (kolor fioletowy).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green pomieszczenie 4

Pomiar wykonany w pomieszczeniu 4 (kolor niebieski).

wykrywanie podsłuchu Oscor Green zidentyfikowane zagrożenie

W pomieszczeniu nr. 4 został zarejestrowany i wyodrębniony sygnał podejrzany.  Będzie on analizowany pod kątem modulacji zbocza nośnej.

wykrywanie podsłuchu ręcznym analizatorem  Spektran 5

Do fizycznej lokalizacji źródła wykorzystywany jest ręczny analizator Spektran 5 z anteną kierunkowa  typy HyperLOG 30100. Spektran 5 jest najszybszym skanerem obecnie używanym do lokalizowania sygnałów radiowych.

wykrywanie podsłuchu detektorem złącz nieliniowych

Lokalizowanie elementów nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego wykonywane jest detektorem złącz nie liniowych Lornet 24. Urządzenie pozwala na zlokalizowanie struktury posiadającej w sobie złącza półprzewodnikowe typu "np" "pn" lub ich kombinacje. Są to elementy elektroniczne typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor.

wykrywanie podsłuchu skanerem GSM

Urządzenia podsłuchowe lub lokalizatory GPS wykrywane są skanerem GSM o nazwie CAM-105w. Urządzenie pozwala na przechwycenie istniejącej transmisji w wszystkich kanałach telefonii komórkowej.

wykrywanie podsłuchu w telefonach systemem UFED 4P

Wykrywanie aplikacji podsłuchowych wykonujemy systemem UFED 4P. W trakcjie badania pobierana jest aktualna baza danych z firmy Cellebrite Tel Awiw. Wynik badania otrzymujemy po porównaniu wyniku odczytu istniejących aplikacji w  telefonie z pobraną bazą danych z Cellebrite.

wykrywanie podsłuchu i kamer przewodowych

Kamery przewodowe i bezprzewodowe wykrywane są urządzeniem o nazwie OPTIK-2. W praktyce wykrywane są soczewki obiektywów kamer.

wykrywanie podsłuchu kamerą termowizyjną

Doskonałym uzupełnieniem bazy sprzętowej jest kamera termowizyjna pozwalająca w szybki sposób zlokalizować istniejące zagrożenie.

 

 

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość