Mini dyktafon KS-280AN

Mini dyktafon KS-280AN

420.00 zł

Mini dyktafon KS-280AN

mini dyktafon

Model rejestratora : KS- 280AN
Pamięć wewnętrzna : 16 GB
Czas ciągłego nagrywania : 280 godzin
Pojemność pamięci : 280 godzin
Pasmo przenoszenia : 20 Hz - 20 kHz (-6dB)
Zakres dynamiki : 65 dB
Format zapisu : WAV - 128 Kbps
Zasilanie : Akumulator Li-Poly 3400 mAh
Ładowanie akumulatora : 5 V DC (USB)
Funkcja odtwarzania : PC
Mikrofon zewnętrzny : tak
Mocowane : magnes neodymowy
Wymiary : 40 - 16 - 7 mm
Aplikacja do odsłuchu : Media Player 
Dodatkowe oprogramowanie: AudaCity

 

KS-280AN  przeznaczony jest do nagrywania rozmów w okresie 280 godzin (ok. 11 dób).   Nagranie jest wykonywane w plikach cztero godzinnych co pozwala na przeprowadzenie wstępnej preselekcji nagranego materiału.  Ładowanie akumulatora odbywa się w momencie podłączenia rejestratora do PC lub innego gniazda USB (np. ładowarka do komórki). W celu przeprowadzenie szczegółowej analizy nagrań należy posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem np. AudaCity. Jest to darmowa aplikacje pozwalająca dokładną analizę nagrań.


mini dyktafon

Mini dyktafon KS-280 jest także wykonywany w wersji z magnesem neodymowym.
Rozwiązanie to pozwala na szybkie oraz dyskretne umieszczenie rejestratora w odpowiednim miejscu.
 
Nagranie wykonane z użyciem Mikro Dyktafonu jest  odczytywane standardowymi programami istniejącymi na komputerze jako dodatki do systemu operacyjnego Windows (Media Player). Do szybkiej obróbki wykonanych nagrań rekomendujemy program Auda City. Jest to darmowa aplikacja do pobrania w internecie w wersji Polsko języcznej.
 

 

 mini dyktafon

Zadaj pytanie dotyczące :  KS-280AN

 

Przedstawiamy stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie wykorzystywania dowodów z podsłuchu w sprawach rozwodowych cytuję:

"teza wyrażona  w  wyroku z 25.04.2003 r. Sądu Najwyższego, który orzekł, że „w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji” (sygn. akt IV CKN 94/01, „Lex Polonica”, Nr 370634). "


 

 

Czasami jako przepis zakazujący rejestracji rozmów przywołuje się na art. 267 Kodeksu Karnego, a szczególnie na par. 3 tego artykułu. Mówi on tylko o sytuacji, w której osoba zakłada lub posługuje się sprzętem podsłuchowym,  w celu uzyskania informacji dla niego nieprzeznaczonej. Skoro jednak nasz rozmówca z nami rozmawia, to nie można sądzić, że to, co do nas mówi nie jest dla nas przeznaczone. Reasumując również ten przepis w żadnym wypadku nie zabrania  nagrywania rozmów. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zgody rozmówcy nagranych treści rozpowszechniać. Działaniem tego typu naruszyłyby art. 23 Kodeksu Cywilnego, mówiący o osobistych człowieka, takich jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji.


Nielegalny podsłuch jako dowód w sądzie

Na kanwie sądowej batalii  spółdzielni mieszkaniowych Sąd  w Katowicach (sygn. I ACa 1021/16) rozstrzygnął, czy orzekając w 1 instancji S. O. słusznie  dopuścił jednego z wnioskowanych dowodów: tajne nagrane  przebiegu  Rady Nadzorczej tejże spółdzielni. Nagranie  w ocenie  powoda ma  wykazać, że ten niesłusznie był uznany za usuniętego z funkcji prezesa zarządu spółdzielni. Sąd Okręgowy odrzucił wniosek o dopuszczenie nagrania jako dowodu, argumentując, że zgromadzony materiał dowodowy w postaci dokumentów i świadków pozwalał na określenie okoliczności mających ważne znacznie dla rozstrzygnięcia sporu – i ustalenia, czy odwołanie prezesa z jego funkcji nastąpiło w sposób przewidziany przepisami.
Sąd Apelacyjny z kolei podkreślił, że strona pozwana podważała autentyczność przedstawionego przez powoda nagrania. W sytuacji więc, gdy skarżący nie wyjaśnił, w jaki sposób wszedł w posiadana owego nagrania, przeprowadzenie dowodu z samego nagrania byłoby niewystarczające Okazało się bowiem, że nagranie dotarło do byłego prezesa spółdzielni w bliżej niewyjaśniony sposób, co wpływa na ocenę dopuszczalności takiego nagrania jako dowodu w procesie sądowym. Swoją drogą, mam wrażenie, że spór między członkami tej spółdzielni mieszkaniowej ma niemal szekspirowskie rysy, skoro pojawiają się tu niewiadomego pochodzenia, potajemne podsłuchy. Wróćmy jednak do meritum. Kiedy można wykorzystać nielegalny podsłuch jako dowód? Niepowodzenie w  sprawie daje nam odpowiednie wskazówki. Przede wszystkim wszystkim bohater tej sprawy nie wykazał, że nagranie jest oryginalne i że pochodzi z kwestionowanego przez niego spotkania Rady Nadzorczej, pozbawiającego go funkcji prezesa. Samo odsłuchanie nagrania to za mało. Dopiero potwierdzenie oryginalności nagrania umożliwi wykorzystanie go w sądzie.

W naszej ofercie znajdują się także dyktafony prezentowane poniżej.

Mini dyktafon Mini dyktafon mini dyktafonmini dyktafonmini dyktafonFormularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość