Kolejność czynności w trakcie wykonywania odczytu danych z telefonu:

1. Należy podać telefonicznie na nr. telefonu 501-159-903 markę i model telefonu oraz wersje oprogramowania w celu ustalenia możliwego zakresu odczytu.
2. Po zaakceptowaniu oferowanego zakresu odczytu należy telefon dostarczyć do siedziby Euro-Soft lub przesłać przesyłką poleconą.
3. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenia że zleceniodawca jest właścicielem przesłanego telefonu.
4. Koszt wykonania odczytu wynosi 750 zł. Jest to kwota za wykonanie ekstrakcji zawartości pamięci telefonu. Kwotę tą należy przelać na konto firmowe 50 1020 5558 1111 1153 9490 0028. Odczyt zostanie wykonany po wpłynięciu środków na konto.


5. Euro-Soft nie ponosi odpowiedzialności za brak w odczycie oczekiwanych informacji przez zleceniodawcę. Brak oczekiwanych informacji może być spowodowany wykonaniem czynności typu "Przywrócenie ustawień fabrycznych", "Przeinstalowanie wersji oprogramowania", lub te informacje na danym telefonie nigdy nie zaistniały ( istnieje domniemanie  użycia innego telefonu z tę samą kartą SIM. Na bilingach istnieje połączenie, ale to połączenie było wykonane z fizycznie innego telefonu w którym była zainstalowana stara karta SIM) .


6. Telefon wraz z wykonanym odczytem można odebrać osobiście lub  odsyłany jest przesyłką za pobraniem. Odczyt jest wykonany w pliku PDF i zamieszczony na pen driwie. Po podaniu np. nr. telefonu można otrzymać przefiltrowane sms-y z podanego numeru. 

Koszt wykrycia szpiegowskiego oprogramowania w telefonie wynosi 750 zł.


Wskazany jest kontakt e-mail w celu określenia warunków i zakresu wykonania odczytu skasowanych informacji.

Ekspertyzy telefonów na potrzeby spraw sądowych wykonuje Biegły Sądowy.

UFED (Universal Forensic Exctraction Device) to, zintegrowane i przenośne urządzenie, wykorzystujące najnowsze technologie stosowane w informatyce śledczej do pozyskiwania i analizy danych z telefonów komórkowych, smartfonów i urządzeń GPS. Pracuje w srodowisku  iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile oraz Palm. Pozwala na pobranie wszystkich danych, także usuniętych i ukrytych informacji) znajdujących się w telefonie komórkowym. Mozna odzyskać: kontakty, wiadomości SMS, zdjęcia, historia połączeń, pliki audio, video oraz numery IMEI/IMSI/ESN. Współpracuje z siecią GSM, TDMA, CDMA. Obsługuje większość modeli telefonów dostępnych na światowym rynku. UFED Ultimate pozwala na odzyskanie danych do celów sądowych i wojskowych. UFED daje realny dostęp do zasobów telefonu niedostępnych w ekstrakcji programowej. Pozwala na zrzut zawartości pamięci, dostęp do systemu plików, ekstrakcję haseł w telefonie, odczytanie danych z nawigacji GPS i możliwości ich zaawansowanej analizy.

odczyt danych z telefonu

Poniżej prezentujemy wykaz telefonów dla  których Cellebrite opracowała procedury odczytu zawartości pamięci telefonu.

odczyt danych z telefonu

UFED Touch Ultimate jest jednym z najlepszych urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z telefonów komórkowych wykonywanych na potrzeby organów śledczych a także dola osób prywatnych:

 • ekstrakcja fizyczna i dekodowanie danych z telefonów Blackberry OS 4,5,6 i 7 
 • ekstrakcja fizyczna telefonów iOS  chronionych hasłem
 • obejście zabezpieczeń  w systemie Android we wszystkich wersjach telefonu
 • wsparcie dla urządzeń z pochodzącymi z Chin (UFED CHINEX)
 • pełna ekstrakcja danych
 • ekstrakcja i odzyskanie usuniętych: wiadomości SMS, MMS, e-mail, kontakty, historia połączeń, kalendarz, pliki multimedialne, informacje lokalizacyjne (GPS, sieci komórkowe, WiFi,) i inne
 • gotowy do działania i mobilny, wyposażony we własne zasilanie i kompletny interfejs połączeniowy (końcówki złącz i 4 główne przewody do komunikacji z urządzeniem i ładowania analizowanych urządzeń w trakcie pracy)

UFED Touch Ultimate dysponuje najnowszą bazą danych aktualizowaną w oparciu o posiadaną licencje. 

Prezentacja zamieszczona powniżej pokazuje procedurę odczytu skasowanych sms opracowaną w Izraelskiej firmie Cellebrite. Odczyt skasowanych sms odbywa się poprzez ekstrakcję całej struktury plików z telefonu komórkowego do komputera. Następnie przy pomocy odpowiednich skryptów napisanych w języku Python dokonywane są odczyty skasowanych sms-ów oraz innych skasowanych danych. Należy zawsze pamiętać że w krosując daną informację w telefonie lub w komputerze usuwamy adres dostępu do tej informacji, natomiast treść tej informacji pozostaje w pamięci telefonu. Odczyt skasowanych sms jest możliwy do momentu zapisania innej informacji w miejscu poprzedniej.

Odczyt SMS w tym SMS-ów skasowanych.

odczyt danych z telefonu

Odczyt SMS-ów ujawnia numer telefonu z którego został wysłany SMS, nazwę pod którą ten numer występuje w książce telefonicznej. Poznajemy datę i godzinę odebrania tej wiadomości.   Czerwone TAK informuje nas że ta informacja została skasowana. Pomimo skasowania treść SMS-a oraz inne parametry są widoczne.

odczyt danych z telefonu 
Analiza telefonu.

odczyt danych z telefonu

Analiza pozwala na ustalenie ilości SMS otrzymanych i wysłanych z danego numeru telefonu. także otrzymujemy informacje o wysłanych i odebranych wiadomościach MMS.

Otrzymujemy informacje o konwersacji na Czacie.

 

odczyt danych z telefonu

Odczyt położenia telefonu z uwzględnieniem czasu przebywania w danej lokalizacji.

odczyt danych z telefonu

Informacja ta zawiera nazwę miejsca oraz dokładny czas przebywania w danej lokalizacji.

Informacje o używanych kontach oraz hasłach tych kont.

odczyt danych z telefonu

Informacja o połączeniach z uwzględnieniem czasu trwania połączenia oraz daty.

 

 odczyt danych z telefonu

Oś czasu. Otrzymujemy chronologiczne ustawione informacje o aktywności telefonu.

odczyt danych z telefonu

 

 • Obsługa szerokiego zakresu typów urządzeń dzięki współpracy z ich producentami:
 • Odzyskiwanie danych ponad 3697 modeli telefonów w zakresie ekstrakcji logicznej
 • Odzyskiwanie danych ponad 1251 modeli telefonów w zakresie ekstrakcji fizycznej
 • Odzyskiwanie danych z systemu plików z 1115 urządzeń
 • Odzyskiwanie danych haseł w 784 modelach
 • Odzyskiwanie danych - hasła w telefonie
 • Odzyskiwanie danych istniejących i usunięte na kartach SIM
 • Odzyskiwanie danych z zewnętrznych urządzeń, takich jak karty SD
 • Odzyskiwanie danych zewnętrznych aplikacji, np wyszukiwania w GPS
 • Odzyskiwanie danych z historii IMSI i IMEI/ESN
 • Niezawodna i bezpieczna ekstrakcja wszystkich danych:

 

 

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość