Wykrywanie GPS w samochodzie wykonywane jest z zachowaniem truj etapowej procedury polegającej na odcięciu łączności modułu GPS z operatorem sieci komórkowej a następnie wykonywany jest pomiar emisji ujawniającej modułu GSM lokalizatora GPS. W przypadku pojawienia się emisji ujawniającej jest ona weryfikowana pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Skuteczność tej metody wynosi 100 %. Więcej informacji o możliwości wykonania pomiarów sprawdzających istnienie lokalizatora GPS lub podsłuchu GSM należy skontaktować się z numerem telefon 501-159-903.