Metody zdobywania dowodów.

Sala sądowa dowody

Podstawowym dowodem do rozwodu przedstawianym w sądzie są nagrania rozmów z współmałżonkiem. Wykonywane one są z wykorzystaniem rożnego rodzaju dyktafonów. W naszej ofercie znajdują się rejestratory fonii pozwalające na wykonanie skutecznego nagrania w każdych warunkach. Nagrywanie rozmów w których bierzemy udział jest zgodne z prawem ponieważ my nagrywamy własne wypowiedzi na wypadek gdyby strona przeciwna przypisywała nam wypowiedzi, które nigdy nie miały miejsca. Tego typu nagrywanie możemy podzielić na nagrywanie umówionych spotkań oraz nagrywanie w trakcie spotkań przypadkowych. Pierwszy przypadek jest stosunkowo prost. Przed spotkaniem włączamy rejestrator fonii i chowamy go w odpowiednie miejsce. W drugim przypadku należy rejestrator włączyć znacznie wcześniej np. przed wyjściem z domu i prowadzić nagrywania ciągłe przez okres całego dnia. Ta metoda zagwarantuje nam wykonanie nagrania rozmów w trakcie przypadkowego spotkania. Rejestrator powinien być umieszczony w części garderoby lub w przedmiocie z którym nie rozstajemy się przez cały dzień.

Miejsca w których ukrywane są dyktafony.

dowody do rozwodu

akustyczne dowody do rozwodu

Prezentowany rejestrator fonii jest przeznaczony także do zdobywania dowodów do rozwodu. Posiada małe gabaryty i nagrywa w sposób ciągły w czasie dwudziestu godzin. Jest bardzo łatwy do ukrycia. Kobiety umieszczają go np. w biustonoszu lub w torebce. Panowie mogą go schować  np. w krawacie. posiada bardzo czuły mikrofon. Pamięć 4 GB pozwala na zgromadzenie w nim ok. 70 godzin nagrań. Bardzo ważną rzeczą jest to aby w trakcie nagrywanej rozmowy starać się kontrolować swoje wypowiedzi. Po odbytym spotkaniu bardzo wskazana jest nasza informacja typu : nazywam się Kowalska i rozmawiałam z Jankowskim. Dzisiaj jest czwartek 14 grudnia 2019 roku. Rozmawialiśmy o "kapuście". Tego typu nasza wypowiedz osadza poprzednie nagraną rozmowę w konkretnych realiach opisując to kto z kim rozmawiał, kiedy ta rozmowa miała miejsce no i oczywiście jaki był temat tej rozmowy. Tak pozyskane informacje uwierzytelniają waszą wersje wydarzeń przedstawianą mecenasowi.

Ofertą rejestratorów fonii do nagrywania rozmów bezpośrednich.

mini dyktafon do rozwodu

Dowody do rozwodu pochodzą także z nagrań długo okresowych. Do tego celu wykorzystywane są rejestratory wyposażone w pamięć 16 GB i posiadające akumulatory o dużych pojemnościach. Tego typy rejestratory pozwalają na wykonanie nagra ok. 280 godzin co stanowi okres 11 dni. Nagrania są wykonywane w plikach po cztery godziny. Każdy  plik posiada w swojej nazwie dokładną datę i godzinę jego wykonania. Dokładne datowanie plików z nagraniami pozwala na wykonanie wstępnej pre-selekcji pozyskanego materiału audio. Rejestratory tego typu wyposażone są w mikrofon  zewnętrzny na kablu odpowiedniej długości oraz w magnes neodymowy umożliwiający szybkie i skuteczne mocowania rejestratora do powierzchni metalowych.

 

 Ofertą rejestratorów fonii do nagrywania długo okresowego.

 

dowody z GPS

Także dowody mogą być zdobywane z wykorzystaniem lokalizatorów GPS. Informacje tego typy weryfikują faktyczną lokalizacje samochodu z deklarowana pozycją przekazaną w trakcie rozmowy telefonicznej. Lokalizatory GPS bardzo często posiadają możliwość prowadzenia podsłuchu kabiny samochodu, pod warunkiem że są umieszczanie niej. Pozyskane informacje mogą zawierać także dokładne trasy przejazdu samochodu z uwzględnieniem parametru czasowego.

 

Lokalizator GPS.

Cellebrite UFED 4PC

W telefonach komórkowych znajdują się bardzo silne dowody do rozwodu. Wykonujemy badania telefonów komórkowych pod kątem istniejących w nich informacji a zwłaszcza skasowanych informacji tekstowych takich jak skasowane SMS-y lub skasowana korespondencja w innych komunikatorach. Odczyt tych informacji wykonujemy systemem UFED 4PC stworzonym prze Izraelską firmę Cellebrit Tel Awiw. Skasowane SMS-y odczytujemy włącznie z numerem nadawcy lub odbiorcy, z datą wysłania lub otrzymania no i oczywiście z pełną treścią. Pełen raport jest wykonywane w pliku PDF. Raport zawiera opcję nazwana "osią czasu". W tym opracowaniu zawarte są wszystkie epizody które wydarzyły się w badanym telefonie sekunda po sekundzie. Pozwala to na dokładne prześledzenie kolejności wydarzeń. W trakcie badań można wykonać skanowanie zainstalowanych aplikacji w telefonie pod kątem istnienia w nim aplikacji szpiegowskich. Ocena ta wykonywana jest w oparciu o aktualną bazę tych aplikacji opracowaną przez Cellebrite Tel Awiw.

Odczyt skasowanych SMS.

 

Dowody do rozwodu przedstawione naszemu prawnikowi pozwolą mu na przyjęcie odpowiedniej linii prowadzenia naszej sprawy rozwodowej. Należy także pamiętać że prawnik odsłuchując nagrania nie kieruje się subiektywnym spojrzeniem  co pozwala mu często usłyszeć to na co my nie zwracamy żadnej uwagi. Wypowiedzi typu "ja ci nogi powyrywam" może być potraktowane przez prawnika jako groźba karalna i stanowić poważny zarzut w postępowaniu sądowym. Bardzo ważną sprawą jest zabezpieczenie się przed inwigilacją ze strony aktualnego współmałżonka. Należy zwrócić szczególna uwagę na radiowe nadajniki podsłuchowe oraz na podsłuch GSM. Wiedza w tym zakresie pozwoli na unikanie często popełnianych błędów.

Wykonujemy także badanie:

  • Telefonów komórkowych pod katem istnienie w nich aplikacji szpiegowskich.
  • Samochodów pod kątem istnienia w nich lokalizatorów położenia GPS.
  • Samochodów pod katem istnienia w nich podsłuchu GSM.
  • Pomieszczeń pod katem istnienia w nich środków inwigilacji bezpośrednie.
  • Dostarczonych przedmiotów pod kątem zagrożeń inwigilacyjnych.

W przypadku pozytywnych wyników badań wystawiany jest dokument będący prywatną opinią Biegłego Sadowego. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego postępowaniu sądowym.

 

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię
Proszę podać email Niepoprawny adres email
Proszę wpisać wiadomość