Google+
Odzyskiwanie danych z telefonu Koszty wykrywania podsłuchów. Opracowania pokontrolne. Prezentacja wideo Wykrywanie podsłuchu Procedury - wykrywanie podsłuchu. Wykrywanie podsłuchu Warszawa Wiedza i doświadczenie. Odczyt skasowanych SMS i wszystkich innych danych Marker UV Odczyt skasowanych SMS Warszawa PROSZEK UV DO OZNACZANIA PRZEDMIOTÓW Podsłuch GSM Pokrowiec zagłuszający GSM Telefon - zmieniacz głosu Wykrywanie podsłuchu Podsłuch - literatura Test wierności Wykrywanie podsłuchu w komórce. Mikrofon do dyktafonu Mikro słuchawka Wykrywacze podsłuchów. Kamery w kamuflażach Mini Dyktafon Wykrywanie GPS Certyfikowani Przedstawiciele Regionalni Wykrywanie podłuchu - Szkolenia Siedziba firmy

wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów warszawa.

Wykrywanie podsłuchów warszawa.

Wykrywanie podsłuchów warszawa.

Wykrywanie podsłuchów warszawa.

 

Wykrywanie podsłuchu.

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Weryfikacja ofert "wykrywanie podsłuchu".

Wykonujemy ekspertyzy w zakresie sprzętu podsłuchowego, telefonów komórkowychna, wykrywania podsłuchu na zlecenia CBA, Prokuratur, Policji, Podmiotów Gospodarczych, Osób Prywatnych.

Wykrywanie podsłuchu - prezentacja możliwości analizatora widma OSCOR GREEN:

wykrywanie podsłuchu

Odpowiednia baza sprzętowa jest podstawowym warunkiem skutecznego przeprowadzenie procesu wykrywania podsłuchu. Obecnie do podstawowych urządzeń w tym zakresie należy OSCOR Green. Urządzenie to produkowane jest przez REI USA. Charakterystyka :

  • Skanowanie 24 GHz trwa jedną sekundę z przechwyceniem 2,000,000 punktów danych
  • Posiada wbudowane oprogramowanie automatycznie przełączające system wewnętrznych anten do 24 GHz co oznacza możliwość wykonania pomiarów bez konieczności stosowania innych anten
  • Ekran dotykowy pozwala na przesuwanie, powiększanie, przeciąganie obrazu
  • Waga urządzenia to tylko 4,4 kg
  • Czas pracy baterii wynosi 2-3 godzin
  • Pozwala na szybkie zidentyfikowanie i  zlokalizowane transmisje sygnału RF i generowanie list przechwyconych sygnałów
  • Spektrogram pozwala na śledzenie przebiegu sygnału w funkcji czasu
  • Posiada demodulator sygnału: AM, FM, SSB, podnośnej i wideo (wyświetlane na ekranie)
  • Posiada zewnętrzną antenę kierunkową co pozwala na odnalezienie nadajnika podsłuchowego.
  • Posiada możliwość sprawdzenie sieci prądowej 230V pod kątem istnienia w niej mikrofonów podsłuchowych.

wykrywanie podsłuchu

Powyżej prezentowane są zrzuty z ekranu Oscora wykonane w trakcie czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu.

Wykrywanie podsłuchu - ręczny analizator SPECTRAN 5

wykrywanie podsłuchu

Świetnym uzupełnieniem analizatora OSCOR GREEN jest ręczny analizator widma Spektran 5 z kierunkową anteną typy HyperLOG 30100. Umożliwia ona wykrywanie wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz z uzyskiem 45 dB. Oscor Green posiada antenę kierunkową działającą w zakresie 1.5 GHz to 8 GHz z uzyskiem ok. 5 dB. Antena kierunkowa posiada wskaźnik laserowy pozwalający na bardzo dokładną lokalizacje nadajnika podsłuchowego. Wykrywacz podsłuchu w wersji mobilnej posiada możliwość zawężenia skanowanego przedziału częstotliwości co podwyższy selektywność odczytu a tym samym zwiększy dokładność wykrywania podsłuchu. Antena HyperLOG® jest standardowo wyposażona w specjalnie skonstruowaną,  obudowę typu radom. Obudowa została opracowana po intensywnych badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii komputerowej w taki sposób, że jej kształt, materiał i powłoka nie mają praktycznie żadnego wpływu na pomiary, nawet w przypadku deszczu lub innego rodzaju wilgoci na powierzchni. Ważnym czynnikiem dla Aaronii był rozwój HyperLOG® o najniższym z możliwych współczynnikiem tłumienia. Okazało się, to dużym wyzwaniem  dla  programistów zespołu Aaronii, szczególnie w zakresie wysokiej częstotliwości na poziomie GHz. Pierwsze pomiary testowe zdecydowanie przekroczyły wymagane normy ! Powstała antena która miała najlepszą odporność na  obciążenia  mechaniczne oraz na oddziaływaniem na środowiska bez utraty jakiegoś swojego działania. Dzięki temu wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem anteny kierunkowej HyperLOG 30100 wyposażonej w czterdziesto pięcio decybelowy wzmacniacz stało się bardzo skuteczne.

Wykrywanie podsłuchu - Detektor Złącz nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu

Nieodzownym elementem bazy sprzętowej jest Detektor Złącz Nieliniowych. Obecnie posługujemy się Detektorem Lornet 24. Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych polega na naświetlaniu przestrzeni wiązką promieniowania elektromagnetycznego. W momencie gdy w obrębie tej wiązki znajdzie się złącze półprzewodnikowe typu np."np", "pn" lub "pnp"złącze to generuje harmoniczne fali naświetlającej. Harmoniczne te są przechwytywane przez detektor i sygnalizowane poprzez zapalarce się diody koloru czerwonego i żółtego. Wymienione typy złącz półprzewodnikowych występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony lub procesor. Reasumując dekokter sygnalizuje wykrycie elementów elektronicznych z których zbudowane są np. nadajniki podsłuchowe lub urządzenia pasywne takie jak rejestratory fonii, wizji.

Wykrywanie podsłuchu - Wykrywacz optyczny OPTIC-2

wykrywanie podsłuchu

Przyrząd OPTIC-2 przeznaczony jest do wykrywania obiektywów kamer przewodowych i bezprzewodowych. Strumień światła generowany przez OPTIC-2 odbija się od zewnętrznej sfery soczewki obiektywu kamery. Zewnętrzna sfera soczewki jest w tym przepadku zwierciadłem wypukłym i światło po odbiciu ulega rozproszeniu. Część strumienia świetlnego dociera do wewnętrznej sfery soczewki, która w tym przypadku spełnia rolę zwierciadła wklęsłego. Generowany strumień świetlny po odbiciu od wewnętrznej sfery  soczewki obiektywu (zwierciadła wklęsłego) ogniskuje się w postaci mrugającego impulsu widzianego przez osobę obsługująca OPTIC-2. Wykrywacz kamer może pracować w  pięciu różnych cyklach generowanego strumienia świetlnego w dwóch kolorach. Dwa cykle to ciągły strumień w świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Następne dwa cykle to pulsujący strumień świetlny w kolorze czerwonym i zielonym. Piąty cykl to strumień świetlny naprzemienny pulsujący w kolorze czerwonym i zielonym.  Urządzenie pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 wynosi 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych UFED Touch.

wykrywanie podsłuchu

UFED Touch jest zaprojektowany przez Cellebrit Tel Awiw. Urządzenia umożliwia wykonywanie różnych typów ekstrakcji informacji zawartych w telefonach komórkowych. Ufed umożliwia np. odczyt skasowanych informacji SMS. Pozwala także na weryfikację stopnia zagrożenia aplikacjami zainstalowanymi w telefonie komórkowym. Wykrywanie podsłuchu w telefonie polega na pobraniu wszystkich aplikacji istniejących w badanym telefonie . W trakcie tego procesu ściągana jest aktualna baza danych aplikacji niebezpiecznych z Cellebrit Tel Awiw. Porównanie tych dwóch zbiorów daje nam odpowiedz czy w badanym telefonie komórkowym jest zainstalowana aplikacja pozwalająca na prowadzenie podsłuchu toczącej się rozmowy telefonicznej, pozwalająca na odsłuch pomieszczenie w którym znajduje się zainfekowany telefon oraz na przechwytywanie wiadomości SMS przychodzących i wychodzących z danego telefonu.

wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu GSM oraz lokalizatorów GPS.

Wykrywanie podsłuchu GSM wykonywane jest zestawem pomiarowym OPT-100. Proces wykrywania polega na zablokowaniu łączności podsłuchu GSM z operatorem sieci telefonii komórkowej. Blokada ta powinna trwać tak długo aż parametry poprzedniego połączenia nie ulegną skasowaniu w pamięci podsłuchu GSM. Po usunięciu blokady połączenia moduł GSM automatycznie dokonuje logowania do swojej sieci. Proces ten trwa ok. 2 sekundy. Ponowne logowanie traktujemy jako emisje ujawniającą istnienie poszukiwanego podsłuchu GSM. Pomiar wykonywany jest bardzo czułym skanerem pracującym w zakresie do 25 GHz. Na ekranie skanera pojawia się w tym momencie charakterystyczne potrójne rozwinięcie barograficznego wskaźnika siły sygnału. Dodatkowo fakt ponownego logowania jest weryfikowany pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Ponieważ lokalizatory GPS zbudowane są z odbiornika sygnału GPS (urządzenie pasywne) i nadajnika GSM opisana powyżej procedura wykrywania podsłuchu GSM jest stosowana do wykrywania lokalizatorów GPS.


wykrywanie podsłuchu

Wykryte nadajniki podsłuchowe różnego typu.

Wyniki przeprowadzonego Audytu Bezpieczeństwa opracowywane są w postaci pisemnej. Opracowanie zawiera wyniki pomiarów analizatorem widma OSCOR green, nasze spostrzeżenia z oględzin kontrolowanych pomieszczeń oraz z wywiadu z osobą reprezentującą zleceniodawcę. Opracowanie zawiera także zalecenia pokontrolne.

Wykonujemy ekspertyzy na zlecenia instytucji państwowych.


wykrywanie podsłuchuwykrywanie podsłuchu

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie podjętą w oparciu o § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. Nr.15 pozycja 133 ) ustanawiam Pana Czesława Wiencis biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu kryminalistyki - o specjalności wykrywanie podsłuchu na okres od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykrywanie podsłuchuwykrywanie podsłuchu Opinia została wystawiona na zlecenie CBA Delegatura Rzeszów.

wykrywanie podsłuchuwykrywanie podsłuchu

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ delegowany do prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowił zasięgnąć opinii mgr inż. Czesława Wiencis w sprawie możliwości odczytu informacji istniejących a także skasowanych w dostarczonym telefonie komórkowym. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemy UFED firmy Cellebrite Tel Awiw.
wykrywanie podsłuchuwykrywanie podsłuchu

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Białej wystąpiła o opinię biegłego sądowego Czesława Wiencis z zakresu kryminalistyki o specjalności wykrywanie podsłuchu w celu stwierdzenia czy przesłane urządzenie jest sprzętem podsłuchowym. Opinia zawierała parametry techniczno - operacyjne przesłanego sprzętu.